Zwembad

Op de locatie Boterdiep is een heerijk warm revalidatiebad aanwezig. Iedere leerling krijgt bij ons de gelegenheid om te zwemmen, ook als je op het Hengeveld College zit. 

Handige voorzieningen

Met een tillift worden de kinderen uit de rolstoel in het water geholpen. En ook weer andersom natuurlijk. In de kleedkamers zijn allerlei handige voorzieningen voor uit- en aankleden. Prettig voor de leerling én voor de begeleider!

Wennen aan water

In het zwembad leren en ervaren de leerlingen hoe het is om in het water te verblijven en te bewegen. Watergewenning speelt hierbij een belangrijke rol. De leerlingen hebben één keer per week zwemmen op het Boterdiep voor het watervrij maken gedurende maximaal 4 leerjaren. Na iedere periode wordt gekeken of een leerling al het niveau heeft gehaald, waarmee de leerling naar aangepast zwemonderwijs kan in een regulier zwembad in de eigen woonomgeving. 

Vervolgens werken we waar mogelijk richting onze eigen schooldiploma’s of reguliere diploma’s. De Twijn heeft alleen geen mogelijkheden om voor reguliere diploma’s af te zwemmen. 

therapiezwemmen

Kinderen kunnen ook fysiotherapie in het water krijgen. Fijn, wanneer je 'op het droge' maar moeilijk beweegt. De fysiotherapeuten kijken met de revalidatiearts of deze vorm van therapie van toegevoegde waarde is.

Locatie Boterdiep beschikt over een eigen therapiebad.

Leerlingen op het Hengeveld College kunnen op voorschrift van de revalidatiearts therapeutisch zwemmen in het zwembad van De Vogellanden. Aan ouders/verzorgers wordt gevraagd het vervoer hiervoor te regelen.