Bewegingsonderwijs

Juist als je een lichamelijke beperking hebt, is bewegingsonderwijs een extra uitdaging. Onze gespecialiseerde docenten weten letterlijk alles uit het kind te halen. De inrichting van de lokalen draagt daar zeker toe bij. Een veilige omgeving waar leerlingen uitgedaagd worden en waar alle kleine beetjes tellen.

Bewegen is leuk

Bewegingsonderwijs bij de Twijn omvat gymnastiek en zwemmen en wordt in alle teams gegeven door vakleerkrachten. Alle leerlingen doen aan dezelfde activiteit mee met hulp van de groepsleiding, een fysiotherapeut, ergotherapeut en een logopedist. Het bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel op onze school. Alle activiteiten worden aangepast aan het bewegingsniveau en de beleving van de leerlingen. Op die manier is het mogelijk dat ook de kinderen met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte op hun eigen niveau aan een gymles kunnen deelnemen.

In de gymlessen komen verschillende vormen van bewegen aan de orde. Centraal staat plezier hebben in wat je kunt. We willen leerlingen laten zien en vooral ervaren hoe leuk sport en bewegen is.