Verpleegkundige

Op de Twijn zitten veel leerlingen die medische zorg nodig hebben. Daarom hebben wij een verpleegkundige in dienst. Zij heeft een belangrijke taak: ze ondersteunt de onderwijsassistenten in de begeleiding van de leerlingen op medisch gebied en onderhoudt waar nodig contacten met ouders en andere betrokkenen.

Intake en screening

De verpleegkundige is betrokken bij de intake en screening van iedere aangemelde leerling in de school. Zij zorgt ervoor dat verzorgende en medische handelingen goed door de onderwijsassistenten kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan: 

  • het schrijven van een persoonlijk handelprotocol voor een risicovolle of voorbehouden handelingen zoals katheteriseren, sondevoeding toedienen, injecteren en canule- en beademingszorg;
  • het opstellen van een persoonlijk epilepsieprotocol of andere persoonlijke alarmeringsprotocollen.

Voor een dringende vraag is de schoolverpleegkundige bereikbaar op telefoonnummer 038 - 85 24 370.
Voor alle andere vragen aan de verpleegkundige kan gemaild worden naar: verpleegkundige@ooz.nl.

Altijd in overleg

De verpleegkundige overlegt altijd met de ouders en andere betrokkenen over medicijngebruik en over protocollen voor risicovolle en voorbehouden handelingen. Voorbeelden hiervan zijn katheteriseren, sondevoeding en beademing. Eventuele verzoeken van een behandelend arts komen bij haar terecht. Zij overlegt met ouders / verzorgers en maakt in overleg met hen handelprotocollen. Waar nodig overlegt zij met de behandelend arts van de leerling.

Aanspreekpunt

Bij vragen over medicijnverstrekking, verzorgende handelingen, ziektebeelden, incontinentieproblematiek en dergelijke is de verpleegkundige het aanspreekpunt. Ouders die uitgebreide informatie wensen of protocollen, procedures en medicijnbeleid willen inzien, kunnen dit bij haar opvragen:

verpleegkundige@ooz.nl.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistenten in de school willen graag goede kwaliteit van zorg geven. Om misverstanden en fouten te voorkomen heeft elke leerling een medische kaart waarop alle belangrijke informatie vermeld staat. Denk aan het toedienen van medicijnen in de klas, dieetgegevens, allergieën, en dergelijke. De medische kaart wordt jaarlijks door de ouders ingevuld, gecontroleerd en zo nodig gewijzigd. Juridisch is het nodig dat wij een schriftelijke en ondertekende opdracht van ouders hebben voor de uit te voeren zorghandelingen.

De onderwijsassistenten worden door de verpleegkundige met regelmaat (bij-)geschoold en jaarlijks bekwaam gemaakt op risicovolle en voorbehouden handelingen bij een leerling. Ook geeft zij praktische begeleiding ten aanzien van de verzorging op de werkvloer waarbij de laatste ontwikkelingen meegenomen worden.