Vogellanden en de Twijn onder één dak

Het onderwijs op de Twijn is onder andere zo speciaal door de nauwe samenwerking met de Vogellanden. Veel leerlingen krijgen ondersteuning/zorg en revalidatiebehandeling onder schooltijd. Alles verloopt vanuit de gedachte 'één kind, één plan'. Dat is voor iedereen fijner en beter: voor de leerling en zijn of haar ouders, maar ook voor leerkrachten, hulpverleners en specialisten. Daarom overleggen we ook vaak met elkaar, op alle niveaus.

Revalidatie op school

De revalidatieartsen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het revalidatieproces op school. De organisatorische verantwoordelijkheid ligt bij de manager bedrijfsvoering de heer J. den Biggelaar.
Hij  is telefonisch bereikbaar op 038 – 498 1251.

Het secretariaat van de revalidatieartsen is tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar:

locatie Boterdiep & Violierenstraat 038 426 52 37
locatie Hengeveld College 038 852 43 98
Pro Reva 038 467 27 20
Kemerink 038 453 13 37

Meer over de Vogellanden