Uw zoon of dochter kan best goed leren. Na het basisonderwijs kan hij of zij naar de havo of het vmbo op de Twijn, of naar het regulier vervolgonderwijs.

Als je een lichamelijke beperking hebt of langdurig ziek bent, wil dat nog niet zeggen dat je niet kunt leren. Dat bewijzen alle kinderen op de Twijn die in het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs zitten elke dag. De leerstof is vergelijkbaar met het reguliere onderwijs en hun doel is dan ook een diploma te halen op de middelbare school. Of dat nu op de Twijn is of daarbuiten. 

De Twijn biedt voortgezet onderwijs op vmbo- en havo-niveau aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. In de driejarige onderbouw moet de leerling een aantal kerndoelen behalen. Daarna stroomt hij / zij door naar de bovenbouw die twee jaar duurt.

We bieden in dit uitstroomprofiel een bij de wensen van de leerling passend vakkenpakket aan.

VSO Vervolgonderwijs

  • Esméralda Lede

    directeur onderwijs

meer over het team