Stage

Een stage zorgt voor een soepele en geleidelijke overgang van school naar vervolgvoorziening. De leerling ervaart de stage als een echt 'dienstverband' binnen of buiten de school. Een plek waar je aangeleerde vaardigheden kunt vergroten of nieuwe vaardigheden bijleert. Daarmee groeit het gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid. Elk profiel binnen het VSO heeft ruimte voor stages.

Stages zijn altijd voorliggend. Dat betekent dat stages in principe altijd doorgaan. Het is een onmisbaar onderdeel van het lesprogramma. Dit houdt ook in dat leerlingen niet deel kunnen nemen aan activiteiten zoals sportdagen, 4-daagse en voorstellingen, wanneer zij samenvallen met een stagedag. Hetzelfde geldt voor groepsstages.

Op studiedagen en margedagen van de Twijn gaan we er vanuit dat leerlingen die zelfstandig naar hun stage kunnen reizen, deze dagen ook op hun stage aanwezig zijn. Uiteraard geldt dit niet voor leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Voor hen is het niet mogelijk om op de stageplaats te komen. 

Onze stagegevers gaan er op hun beurt ook uit van een geregelde aanwezigheid en continuiteit in de werkzaamheden die onze leerlingen uitvoeren. Ze maken onderdeel uit van het bedrijf in deze stageperiode en er wordt ook echt op hen gerekend.

Stageplaatsen

Voor onze leerlingen zijn we altijd op zoek naar goede en geschikte stageplaatsen.
Denkt u dat u zo'n plek hebt, of wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met trajectbureau@detwijn.nl
Dit filmpje geeft een indruk van wat onze leerlingen op stage doen. 

 

Voorlichting

Een keer per twee jaar wordt een stagevoorlichtingsavond georganiseerd voor leerlingen, ouders/verzorgers en begeleiders. Ook instellingen die van belang kunnen zijn voor het toekomsttraject van de leerling zijn daarbij aanwezig. Voorbeelden zijn: instanties op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en vervolgonderwijs. Ook zullen er potentiele werkgevers aanwezig zijn.