Stage

Een stage zorgt voor de meeste van onze leerlingen voor geheel nieuwe ervaringen. We kennen op de Twijn zowel interne stages, groepsstages als individuele externe stages. De inzet is in nagenoeg alle gevallen maatwerk.  Een stage kan ingezet worden om te ontdekken welk vak, welke taak of functie en welke sector bij je past. Ook kun je ontdekken welke vaardigheden en competenties je al hebt en welke je nog moet ontwikkelen en soms ontdek je juist wat helemaal niet bij je past. De trajectbegeleider helpt jou en je ouders of begeleiders bij deze zoektocht.

Met name in de laatste fase van de uitstroom zal je trajectbegeleider in gaan zetten op een stage die wellicht kan leiden tot een uitstroomplek. Leerlingen ervaren de stage meestal als echt 'werk' zowel binnen als buiten de school. Een plek waar je aangeleerde vaardigheden kunt vergroten of nieuwe vaardigheden bijleert. Daarmee groeit het gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid. Binnen elk profiel van het VSO hebben we ruimte voor stages.

De stages op de Twijn vormen een onmisbaar en zeer belangrijk onderdeel binnen ons onderwijsaanbod. Dat betekent dat deze stages in principe altijd doorgaan. Dit houdt ook in dat een stage voorrang heeft op andere activiteiten. Bij het samenvallen van een stage met bijvoorbeeld een sportdag, viering of voorstelling betekent dat dat de leerlingen niet deel kan nemen aan deze activiteiten.

Ook op studiedagen en margedagen van de Twijn gaan we er van uit dat leerlingen die zelfstandig naar hun stage kunnen reizen, deze dagen ook op hun stage aanwezig zijn. Uiteraard geldt dit niet voor leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Voor hen is het niet mogelijk om op de stageplaats te komen.

Onze stagegevers gaan er op hun beurt ook uit van een geregelde aanwezigheid en continuïteit in de werkzaamheden die onze leerlingen uitvoeren. Ze maken onderdeel uit van het bedrijf in deze stageperiode en er wordt ook echt op hen gerekend.

 

Stageplaatsen

Om een soepele en geleidelijke overgang van school naar vervolgvoorziening te bewerkstelligen is het van belang dat het zoeken naar en het voorstellen van een potentiële stageplaats in samenspraak met alle betrokkenen gaat.

Stageplek aanmelden

Alle ideeën over stage maar ook het concreet aandragen van een stageadres is zoals u zult begrijpen van harte welkom.  Denkt u dat u zo'n plek hebt, of wilt u daar meer over weten, vul dan s.v.p. dit   formulier    in.  

Voorlichting

Een keer per twee jaar wordt een voorlichtingsavond georganiseerd voor leerlingen, ouders/verzorgers en begeleiders. Ook instellingen die van belang kunnen zijn voor het toekomsttraject van de leerling zijn daarbij aanwezig. Voorbeelden zijn: instanties op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en vervolgonderwijs. Ook zullen er potentiele werkgevers aanwezig zijn.

Heeft u echter nu een vraag dan kunt u ook contact opnemen met een van de trajectbegeleiders, we helpen u graag verder.

Dit filmpje  geeft  een  indruk van wat onze leerlingen op stage doen.