Trajectbureau

Tussen het onderwijs en de uitstroom van onze leerlingen in het VSO bevindt zich een extra schakel: trajectbegeleiding. Het trajectbureau heeft als doel leerlingen optimaal voor te bereiden op werk of dagbesteding. Bijvoorbeeld via praktijklessen en stages. 

Transitiebespreking

In het jaar dat de leerling 16 jaar wordt, houden we een transitiegesprek met de leerling, zijn of haar ouders/verzorgers en de mentor. We hebben het dan onder andere over woonwensen, werk en vrije tijd, leermogelijkheden en leerbeperkingen. Deze gegevens vormen onder andere de basis voor een stage. We brengen alles in kaart en leggen het vast in een transitieplan. Dat wordt hierna jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld.

Meer weten, stuur ons een mail, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.