Trajectbureau

In de laatste fase van het onderwijs op de Twijn gaat uw zoon of dochter zich richten op de uitstroom. In deze fase, op weg naar een vorm van dagbesteding, vervolgonderwijs of arbeid krijgt de leerling naast de mentor ook een trajectbegeleider.

De trajectbegeleider kijkt samen met u, uw zoon of dochter, de mentor en overige betrokkenen naar alles wat nodig is in deze fase, om straks een vloeiende overstap te kunnen maken van het onderwijs op de Twijn naar een passend vervolg.

Naast het meekijken kan de trajectbegeleider ook alvast een voorbereidende stage in gang zetten, een extra cursus onder de aandacht brengen of misschien meer praktijklessen voorstellen.  Voor ouders biedt de trajectbegeleider met name ondersteuning bij aanvragen zoals de beoordeling arbeidsvermogen, Wajong, nieuw beschut werk of bijstand en WMO. De trajectbegeleiders op het trajectbureau kunnen veel van uw vragen beantwoorden en zijn op de hoogte van de wet en regelgeving.

Transitiebespreking

Vanaf 16 jaar zorgt de trajectbegeleider dat er jaarlijks een transitiegesprek plaats vindt met de leerling, zijn of haar ouders/verzorgers en de mentor. In dit gesprek wordt de stand van zaken besproken ten aanzien van meerdere uitstroom onderwerpen. We hebben het dan o.a. over de schoolvorderingen en de stage, werk, vervolgopleiding of dagbesteding, maar ook over vrije tijd en wonen. Daarnaast nemen we samen met u ook aanvullende onderwerpen met u door zoals inkomen en de wijze waarop ondersteuning vormgegeven kan worden na de Twijn. Al deze gegevens vormen een transitieplan. Dit plan wordt jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld.