TEACCH

Kenmerken van TEACCH zijn:
• De omgeving voorspelbaar maken door middel van weekkaarten en dagkaarten;
• De leerling-activiteiten visualiseren door middel van picto’s;
• De leerling-activiteiten structureren door middel van afgeschermde werkplekken, opdrachtbakjes,
beloningstaken.