Taxipaspoort

In school zijn de onderwijsassistenten en leerkrachten op de hoogte van bijzonderheden van uw zoon/dochter en weten zij hoe te handelen bij een calamiteit. Voor het vervoer  van en naar school  bent u als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk.

Dagelijks worden veel leerlingen met een taxi naar school gebracht en weer opgehaald. Het is van belang dat dit vervoer zo veilig mogelijk gebeurt. Een goede samenwerking tussen ouders, verzorgers en taxibedrijf  is van groot belang. 
We willen u wijzen op de mogelijkheid van het maken van een taxipaspoort op de onderstaande website: http://taxipaspoort.nl/

Het Taxipaspoort helpt de chauffeur te informeren over bijzonderheden van uw zoon/dochter zoals: epilepsie, ADHD, astma, of andere zaken waar de chauffeur rekening mee dient te houden. Dit stelt hem of haar in staat de juiste acties te ondernemen bij calamiteiten. Aan de hand van de gegevens vermeld op het paspoort, zou de chauffeur -indien nodig- direct contact kunnen opnemen met ouders of verzorgers. 

U kunt een foto toevoegen, medische informatie vermelden en ook tips met betrekking tot de omgang vermelden.

Het Taxipaspoort is niet verplicht, maar dient te worden beschouwd als een hulpmiddel. Het is één van de stappen vanuit de branche, met als doel kwaliteitsverbetering van het leerlingenvervoer.