Vervolgonderwijs

Uw zoon of dochter kan best goed leren. Na dit speciaal onderwijs kan hij of zij naar de havo of het vmbo op de Twijn, of naar het regulier vervolgonderwijs. 

Als je een lichamelijke beperking hebt of langdurig ziek bent, wil dat nog niet zeggen dat je niet kunt leren. Dat bewijzen alle kinderen op de Twijn die in het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs zitten elke dag. De leerstof is vergelijkbaar met het reguliere onderwijs en hun doel is dan ook een diploma te halen op de middelbare school. Of dat nu op de Twijn is of daarbuiten.

De Twijn biedt onderwijs aan leerlingen van 4  tot  12 jaar. 

 

 

SO Vervolgonderwijs

  • Marjolein de Graaf

    directeur onderwijs

meer over het team