so dagbesteding

Kinderen met een ernstige combinatieproblematiek leren op de Twijn zoveel mogelijk zelfredzaam te worden. En als uw zoon of dochter daaraan toe is, zoeken we een fijne plek in de dagbesteding. Geluk en welzijn staan voorop. 

Dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding

Deze groep leerlingen is zeer divers. Een deel zal met ondersteuning en begeleiding naar verwachting uiteindelijk werk kunnen verrichten. Het onderwijs richt zich in dit profiel op persoonlijke vorming en competentieontwikkeling rondom wonen, werk en vrije tijd. De arbeidsmatige activiteiten zijn gericht op productie, resultaat met beperkte vereisten en werkdruk. We besteden ook aandacht aan sociale vaardigheden, seksuele vorming en persoonlijke verzorging. Dit bieden we meestal aan in kleine groepjes leerlingen met gespecialiseerde leerkrachten. 

 

Ervaringsgerichte dagbesteding

Leerlingen in dit profiel hebben grote beperkingen, zowel lichamelijk als verstandelijk. Het onderwijsprogramma is toegespitst op ervaring- en belevingsgericht werken rond thema's. We herhalen veel en leren gaat in kleine stapjes. Leerlingen met  grote fysieke beperkingen krijgen minder praktijkopdrachten en werken bijvoorbeeld meer met de computer. Bij andere leerlingen schenken we juist vooral aandacht aan praktische vaardigheden en beleving. 

De leerlingen van de dagbesteding van het SO zitten  samen met leerlingen van dagbesteding van het VSO op locatie Hengeveld. Op het adres  Dr  Hengeveldweg 2 in Zwolle. De lestijden, studiedagen en vakanties sluiten aan bij het lesrooster van het VSO. 

Op locatie Hengeveld verzorgt de Kameel buitenschoolse opvang. Kinderen kunnen hier na schooltijd, in vakanties en op studiedagen opgevangen worden. Sharon Dekker is hiervoor contactpersoon bij de Kameel: sdekker@de-kameel.nl

SO Dagbesteding

  • Joan Bosma

    Regiomanager Passend Onderwijs & teamleider

meer over het team