Arbeid

Dit is het uitstroomprofiel voor leerlingen die in de toekomst naar verwachting (eenvoudige) werkzaamheden kunnen verrichten op de arbeidsmarkt. Een volledig diploma van een officiële vakopleiding is misschien te hoog gegrepen. Dan zijn (deel)certificaten een goed alternatief. Met deze certificaten vinden ze sneller een betaalde baan op de vrije markt of werk in een beschermde omgeving.

Het onderwijs richt zich op persoonlijke vorming en de ontwikkeling van competenties rondom wonen, werken en vrije tijd. Het is aanschouwelijk, ervarings- en praktijkgericht.

Kinderen hebben overal recht op het allerbeste onderwijs, maar wij doen daar nog een schepje bovenop. Wij passen ons groepsonderwijs indien nodig aan de individuele leerling aan.

We hebben een doorlopende leerlijn voor kinderen van 4 tot 20 jaar.
De leeromgeving is gestructureerd en flexibel tegelijkertijd.
De groepsgrootte is gemiddeld 12 leerlingen.
We schenken veel aandacht aan zelfstandig leren werken en zelf oplossingen zoeken.
Werken, wonen en vrije tijd krijgen veel aandacht.
Iedere groep heeft een eigen mentor, het vaste aanspreekpunt voor welke vraag dan ook.

We willen de leerlingen zoveel mogelijk bagage meegeven, toegespitst op ieders persoonlijke perspectief. Daarmee beginnen we al in de basisschoolleeftijd. Op de Twijn leren kinderen niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun handen en hun hart. Ze leren hoe het is om te leren, een dagritme op school te hebben en een taak uit te voeren, zodat ze later zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.
Het team bestaat uit acht groepen: vier groepen met zeer moeilijk lerende kinderen en vier groepen zeer moeilijk lerende kinderen met een medische beperking. Onderwijsassistenten in de groepen ondersteunen het onderwijs. Zij begeleiden de leerlingen ook bij de verzorging en de zelfredzaamheid.

Op het VSO van de Twijn herhalen en verbreden we de kennis en de vaardigheden die op het SO zijn opgedaan.

SO Arbeidsmarktgericht

  • Heleen Heuten

    directeur onderwijs

meer over het team