Re-Fit training voor jongeren

Re-Fit is een training gericht op het voorkomen van schoolverzuim. De training is bestemd voor leerlingen van 14 tot 20 jaar met lichamelijk onbegrepen klachten, zoals chronische pijn of vermoeidheid. Tijdens de training krijgt de leerling, samen met andere leerlingen inzicht in wat hij/zij doet en aan kan. De leerling leert de vicieuze cirkel van klachten te doorbreken en richting te geven aan zijn/haar leven. De leerling krijgt inzicht in de factoren die de klachten in stand houden en leert daarvoor oplossingen te vinden. Het doel is het terugbrengen van schoolverzuim, zodat het reguliere schoolprogramma gevolgd kan worden. Voor meer informatie kun je hieronder de folder downloaden, bellen met 038-453 55 06 of een e-mail sturen naar re-fit@detwijn.nl