Re-Fit trainers

Re-Fit is een methodiek gericht op het terugdringen van (geoorloofd) schoolverzuim. We bieden diverse varianten; voor de jongere vanaf 12 jaar, de leerkracht of ondersteuning op maat op schoolniveau. Re-Fit drukt met haar training op de 'reset-knop'. Jongeren werken aan een dagritme waarbij rust en activiteiten elkaar afwisselen. Vanuit een basisniveau wordt stap voor stap gebouwd aan een 'normaal'activiteitenniveau. Jongeren krijgen weer de regie over hun leven en gaan weer (meer) naar school.

Werkwijze
Scholen m et een hulpvraag kunnen een ondersteuningsarrangement aanvragen. Onze trainers/consulenten stemmen met u af welke inzet passend is. Te denken valt aan een informatieijeenkomst voor leerkrachten over de aanpak van geoorloofd verzuim, consultatie, individuele leerlingbegeleiding of ondersteuning van de school. 

De Re-Fit scholing gaat over het herkennen en erkennen van geoorloofd verzuim op basis van onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten. Na afloop bent u in staat vroegtijdig te signaleren. Daarnaast krijgt u praktische handvatten door een inleiding in oplossingsgerichte gespreksvoering.