Re-Fit Individuele leerlingbegeleiding

Passend bij de individuele situatie en behoefte van leerling en school biedt De Twijn de mogelijkheid een arrangement vorm te geven. De leerling en de school krijgen inzicht in waar de leerling staat, wat de leerling doet en wat hij aan kan. De leerling leert de vicieuze cirkel van klachten te doorbreken en richting te geven aan zijn/haar leven. De leerling krijgt inzicht in de factoren die de klachten in stand houden en leert daarvoor oplossingen te vinden.
In gezamenlijkheid wordt dan gekeken naar wat dit betekent voor de ondersteuningsbehoefte van de leerling.  Doel is het terugbrengen van schoolverzuim. Voor meer informatie kun je bellen met 038-453 55 06 of een e-mail sturen naar re-fit@detwijn.nl