Proclaimer

Op deze website vindt u informatie over de Twijn. Over ons onderwijs, onze zorg en onze voorzieningen. U vindt op diverse plekken van de website ook allerhande praktische informatie. De site biedt bovendien downloads aan en koppelingen naar andere instanties die voor onze leerlingen van belang kunnen zijn.

De Twijn heeft de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en probeert de informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier aan u te presenteren. 

Fouten of gebreken op de website

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of het maken van afbeeldingen fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via de knop Contact kunt u aangeven waar op de website volgens u iets gecorrigeerd moet worden. De webredactie bekijkt uw reactie en past zonodig de pagina aan. Ook voor algemene vragen of klachten kunt u terecht op de contactpagina.

Links naar andere websites

Via de website van de Twijn willen we zo volledig mogelijke informatie aanbieden, zowel aan ouders als aan professionals. Daarom vindt u vele verwijzingen en hyperlinks naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van de Twijn.

(Her)gebruik van tekst of beeld

De informatie en het materiaal op de website van de Twijn kan bijzonder privacygevoelig zijn. U mag zakelijke informatie in de vorm van tekst gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden zolang dit niet voor commerciële doeleinden is. Zorg daarbij wel altijd voor bronvermelding. Wij verzoeken u echter dringend geen (her)gebruik te maken van het beeldmateriaal. 

Vragen over deze website?

Heeft u vragen over de website van de Twijn? Wij helpen u graag! Stel ze gerust via Contact.