Nuttige downloads

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

In dit verband zullen Nieuwsbrieven voor ouders niet meer op de website gezet worden, maar per e-mail worden toegestuurd. De data waarop de nieuwsbrieven uitkomen staat op de kalender die, jaarlijks aan het begin van het schooljaar, aan leerlingen wordt meegegeven. 

Downloads