Op de Twijn werken ruim 350 mensen. Logisch dat u soms niet weet wie wie is.
Daarom hebben wij teampagina's gemaakt. Daar ziet u in een duidelijk overzicht met welke medewerkers u te maken kunt krijgen.

 • SO Vervolgonderwijs

  Je weg naar een diploma begint al op de basisschool!

 • SO Arbeidsmarktgericht

  Het team van het uitstroomprofiel SO Arbeidsmarktgericht telt 33 medewerkers: leerkrachten, klasseassistenten en persoonlijke begeleiders.

 • SO Dagbesteding

  SO Dagbesteding

  Er valt elke dag iets te leren, want kleine stapjes vooruit zijn ook stapjes vooruit.

 • VSO Vervolgonderwijs

  VSO Vervolgonderwijs

  De Twijn kan je begeleiden naar een diploma havo of vmbo. Daarna kies je een beroepsopleiding.

 • VSO Arbeidsmarktgericht

  VSO Arbeidsmarktgericht

  Het team van het uitstroomprofiel VSO Arbeidsmarktgericht telt 26 medewerkers: leerkrachten, klasseassistenten en persoonlijke begeleiders.

 • VSO Dagbesteding

  VSO Dagbesteding

  Een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld op een zorgboerderij of in een beschermde werkomgeving.

 • Expertise

  Expertise

  Advies aan scholen, aan ouders en kinderen zelf. Dit team zet zijn kennis in om de beste oplossing voor ieder individueel kind te realiseren.

 • Zorgverleners op school

  Zorgverleners op school

  Op de Twijn houden veel mensen zich bezig met de zorg voor de kinderen, medisch en sociaal.

 • Bedrijfsvoering

  Bedrijfsvoering

  Het management, de staf en het secretariaat van de Twijn.

 • Trajectbegeleiding

  Ondersteuning en begeleiding onderweg naar en op de arbeidsmarkt.

 • 1
 • 2