De Twijn is de spil in een netwerk van instanties en disciplines die betrokken zijn bij onze leerlingen. In de samenwerking met onze partners willen we onderwijs en zorg met elkaar verbinden. We nemen initiatief en kijken samen met onze partners hoe we meer voor onze leerlingen kunnen betekenen.

Samenwerkingspartners

 • Stichting orthopedagogisch centrum, de Ambelt

  Ambelt regio Zwolle en de Twijn hebben hetzelfde bestuur, OOZ. Beide organisaties staan voor speciaal onderwijs. We werken, waar kan, samen met behoud van de identiteit van beide organisaties.

 • Bartiméus

  Bartiméus is actief voor leerlingen met een visuele beperking. Zij ondersteunen ook ouders en leerkrachten. Voor meer informatie: Anita Visscher, secretaresse T 038 45 60 715.

 • Buitenschoolse opvang door de Kameel

  Buitenschoolse opvang door de Kameel

  Op het Hengeveld College bieden we in samenwerking met de Kameel opvang na schooltijd, in vakanties en op studiedagen aan. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven bij Sharon Dekker: sdekker@de-kameel.nl

 • Frion

  Medewerkers van Frion zorgen o.a. voor extra begeleiding/verzorging voor leerlingen die dat nodig hebben. Contact via teamleider van de Twijn. T 038 453 55 06

 • GGD IJsselland

  GGD IJsselland

  Leerlingen die niet over een revalidatie indicatie beschikken, hebben een eigen commissie voor de begeleiding met daarin een jeugdarts van de GGD. T 038 428 14 28.

 • Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO)

  LECSO

  LECSO is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen de Landelijke Vereniging Cluster 3 en de Landelijke Vereniging Cluster 4.

 • Kentalis

  Kentalis

  Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelings-stoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. 0800 53 68 25 47 (gratis) of info@kentalis.nl.

 • Hersenletsel Net Overijssel

  Niet aangeboren Hersenletsel zorgketen in Overijssel (NAH)

  Voor regio Zwolle zijn de participanten: Icare, Vogellanden, Zorgspectrum Het Zand, MEE IJsselovers, Dimence, InteraktContour en Rozij Werk T 0341 255 777

 • Extra zorg

  PGVZ

  Medewerkers van PGVZ zorgen o.a. voor extra verpleegkundige begeleiding / verzorging voor leerlingen die dat nodig hebben. PGVZ coordineert op de Twijn de aanvulende zorg- en begeleidingsvragen van leerlingen.

 • Kinderfysiopraktijk de Regge

  Kinderfysiopraktijk de Regge

  Wanneer u kinderfysiotherapie voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning ook in school plaatsvinden. Aanmelden kan telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 17.00 uur T 038 453 01 91 of via de website www.kinderfysioderegge.nl.

 • SEIN en de Waterlelie

  In de begeleiding van leerlingen met epilepsie werken wij samen met SEIN en het LWOE, het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie. De Twijn biedt onderwijs aan leerlingen die tijdelijk zijn opgenomen in de SEIN kliniek T 038 845 7171

 • de Schavuiten

  de Schavuiten

  Motto van de Schavuiten: Het mooiste wat je voor de wereld kan zijn ben jezelf. We kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Samen staan wij sterk.

 • de Stuwwal (Interakt Contour)

  De Stuwwal

  Veel leerlingen maken gebruik van De Stuwwal, de woonvoorziening naast onze locatie Boterdiep.

 • Vogellanden, Centrum voor Revalidatie en bijzondere tandheelkunde

  Het onderwijs bij de Twijn is onder andere zo speciaal door de nauwe samenwerking met de Vogellanden. De revalidatieartsen zij inhoudelijk verantwoordelijk voor het revalidatieproces op school; de organisatorische verantwoordelijkheid ligt bij programmamanager de heer J. van Vilsteren T 038 498 1111. Secretariaat revalidatie-artsen BD 038 426 52 37 HC 038 852 43 98.