Over de Twijn

Het is niet verkeerd gespeld, de drie punten op de ij.   

De  drie punten verwijzen naar onze drie afdelingen.

 • Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot 12 jaar.
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 18/20 jaar.
 • Expertise voor leerlingen in het reguliere onderwijs.

Die drie punten staan ook voor de drie onderwijsrichtingen (uitstroomprofielen) die de leerlingen kunnen volgen

 • Vervolgonderwijs diplomagericht; de leerstof is vergelijkbaar met het regulier onderwijs.
 • Arbeidsmarktgericht leidt op naar betaald  werk op de vrije markt en beschermd werk in sociale werkvoorzieningen.
 • Dagbesteding bereidt leerlingen voor op arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding.

Ten slotte is er nog een betekenis. De drie leergebieden waarin wij leerlingen voorbereiden op hun toekomst:

 • Wonen.
 • Leren, werken en / of dagbesteding.
 • Vrije tijd.

Open de toekomst in

Niet leren omdat het moet maar omdat je het wilt en leuk vindt. 

 • Je wordt voorbereid op een betekenisvolle plek in de samenleving.
 • Je ontdekt en benut jouw talenten en oefent 21 eeuwse vaardigheden.
 • Je werkt samen aan de ontwikkeling van een positief en reëel zelfbeeld, zodat je je bewust bent van je eigen kennen en kunnen. Je hebt een gevoel van eigenwaarde en weet wie je bent of wilt worden.
 • Cognitief en sociaal-emotioneel ben je in balans. Je kunt je (ook) prettig en gelukkig voelen.
 • En heel belangrijk, je leert op een respectvolle en gelijkwaardige manier te communiceren, zodat er geoefend kan worden in weerbaarheid. Je kunt voor jezelf opkomen maar soms ook voor anderen.

Kortom: Wanneer je de school verlaat, heb je voldoende geleerd voor een betekenisvolle plek in de samenleving.

Beperkingen worden omgezet in mogelijkheden. Heel mooi om te zien.

Verpleegkundige van de Twijn

Visie

In de 21e eeuw moeten we niet alleen luisteren met  ons hoofd, maar ook naar ons hart, zodat onze handen kunnen realiseren wat nodig is voor onze toekomst: de jeugd.

De Twijn begeleidt leerlingen naar weerbaarheid. Wij dagen hen uit hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarmee hun beperking te compenseren. We dagen hen uit om vol te  houden en nooit op te geven; om op wilskracht te winnen. Zij moeten leren de regie te nemen en voor zichzelf op te komen. We  leren onze leerlingen zelf relaties op te bouwen en te onderhouden.

Onze didactiek sluit daarop aan met actief maatwerk waar we de leerlingen nadrukkelijk bij betrekken. Zo bouwen we gezamenlijk aan zelfstandigheid en een reëel en positief zelfbeeld en worden zij optimaal voorbereid op hun plek in de samenleving.