Missie en visie

In de oude betekenis van agora, wat plein betekent, verbeelden onze hedendaagse pleinen iets wat van grote waarde is voor de gemeenschap. Op zo'n plein kun je namelijk gewoon zomaar aanwezig zijn, doelloos en zonder voorwaarden. Dat biedt je ruimte, zowel innerlijk als uiterlijk. Het is een neutrale plek. Een plek voor horizontale ontmoetingen. Het is open en maakt je daardoor zichtbaar. Je bent gelijkwaardig in het zien en het gezien worden. 

Aan ieder willekeurig plein kom je al eeuwen dezelfde vier soorten gebouwen tegen. Ze vertegenwoordigen vier leefsferen:

privéhuizen privésfeer
bedrijven en winkels private sfeer
publieke gebouwen  publieke sfeer
politieke gebouwen politieke sfeer.

In deze levensferen kun je vier basisrollen spelen: die van familiemens, ondernemer, maatschappelijk betrokkene of politiek betrokkene. Hier ligt voor de Twijn een nadrukkelijke relatie met onze maatschappelijke opdracht: 'leerlingen toeleiden en voorbereiden op arbeid, vervolgonderwijs, dagbesteding en vrije tijd. 

In de straten rondom de agora vinden we vier soorten gebouwen waar mensen meestal wat korter verblijven en waarin ze hun levenshouding oefenen. 

Op de academie (school)  worden filosofie en wetenschap getraind, onze focuspunten en specialistische leerlijnen.
In de tempel (kerk)

train je de deemoed van de religie.

In het theater of bredere kunstinstellingen maken kunstenaars en artiesten je verbeeldingskracht wakker.
in het stadion train je je uithoudingsvermogen, lenigheid, eergevoel en sportiviteit.

De school is een oefenplek. In de oefenprogramma's komt het volgende aan bod:

  • specialistische leerlijnen, o.a. ICT en Sociaal Emotioneel Leren
  • filosofiem godsdienst en diversiteitsbehendigheid en het concreet voeren van filosofische gesprekken.
  • kunst, cultuur, drama en muziek
  • beweging en
  • een in de komende jaren nog te ontwikkelen en overstijgende pijler: ecologie. 

 

Beperkingen worden omgezet in mogelijkheden. Heel mooi om te zien.

Verpleegkundige van de Twijn