Missie en visie

We zien onze school als een groot plein (agora). Daar ontmoeten we elkaar. Omdat we zien en ervaren dat leerlingen er met de wettelijk verplichte leerdoelen alleen niet komen, leiden we ze breder op. Dat wil zeggen met verschillende pijlers:

 • wettelijk verplichte doelen (bijvoorbeeld taal en rekenen) 

Rondom het plein zijn vier 'levenssferen' waar we meestal kort verblijven om onze levenshouding te trainen; dit zijn pijlers als:

 • filosofie & wetenschap (o.a. onze specialistische leerlijnen)
 • religie noemen we ook wel godsdienstbehendigheid (er is gelegenheid tot volgen van levensbeschouwelijk onderwijs)
 • theater (kunst, cultuur & muziek)
 • stadion (uithoudingsvermogen, lenigheid, eergevoel en sportiviteit)
 • ecologie (klimaat e.d.) nog in ontwikkeling. 

Meer over onze visie staat in het boek 'plein vol verhalen'. De teamleider of groepsleiding kan een exemplaar geven. 
We zijn ondertussen bezig met een herziene versie van een 'plein vol verhalen'. 

 


Onze organisatie bestaat uit drie afdelingen:

 • Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot 12 jaar.
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 18/20 jaar.
 • Expertise voor leerlingen in het reguliere onderwijs.

Die drie punten staan ook voor de drie onderwijsrichtingen (uitstroomprofielen) die de leerlingen kunnen volgen

 • Vervolgonderwijs diplomagericht; de leerstof is vergelijkbaar met het regulier onderwijs.
 • Arbeidsmarktgericht leidt op naar betaald  werk op de vrije markt en beschermd werk in sociale werkvoorzieningen.
 • Dagbesteding bereidt leerlingen voor op arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding.

Ten slotte is er nog een betekenis. De drie leergebieden waarin wij leerlingen voorbereiden op hun toekomst:

 • Wonen.
 • Leren, werken en / of dagbesteding.
 • Vrije tijd.

Beperkingen worden omgezet in mogelijkheden. Heel mooi om te zien.

Verpleegkundige van de Twijn