orthopedagogen (Regionaal Expertiseteam)

De orthopedagoog van het Regionaal Expertiseteam volgt op verzoek van een school de cognitieve- en psychosociale ontwikkeling van een leerling en kijkt hoe deze reageert op zijn of haar omgeving. Ze heeft kennis over de invloed van een beperking op cognitieve en psychosociale processen en geeft hierbij passende handelingsgerichte adviezen. Onze orthopedagoog heeft zich gespecialiseerd in leerlingbegeleiding, passende onderwijsvormen, slagingskansen voor integratie, leerlijnen en leerdoelen, leerproblemen en leerstoornissen. Daarnaast ook in handicaps en beperkingen, de ontwikkeling van het jonge kind, de 1-zorgroute, handelingsgericht werken en begeleiden en in teamscholing. De orthopedagoog van het Regionaal Expertiseteam is via de AB bereikbaar.