SO dependance

13 juni 2018

Met ingang van schooljaar 2018-2019 heeft locatie  Boterdiep  een  dependance:

Violierenstraat 42, 8013 TV  Zwolle.

De nevenlocatie is noodzakelijk geworden omdat we 'uit ons jasje gegroeid zijn' op onze hoofdlocatie van het SO, Boterdiep 5, 8032 XW Zwolle.
Het onderwijs op de Violierenstraat wordt georganiseerd door Joke Lorist. j.lorist@ooz.nl. 

Speciaal onderwijs