Combiplaatsen en andere arrangementen

Kinderen die hulp of begeleiding nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk op hun eigen  school  krijgen.  Als het ook maar enigszins kan, blijven leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Dat noemen wij ‘gewoon als het kan’.

Als de hulpvraag zo groot wordt, dat de eigen school niet meer het juiste antwoord heeft, dan  kan via het samenwerkingsverband de expertise van de Twijn ingezet worden. 

En soms heeft het kind meer baat bij de gespecialiseerde hulp die het op de Twijn kan krijgen, ook al is dat tijdelijk. Dat noemen we ‘speciaal als het moet’.

Wanneer is een combiplaats of een ander arrangement een goede oplossing?

  • Als leerlingen kortere of langere tijd ziek zijn en tijdelijk niet in staat zijn naar school te gaan en lessen te volgen.
  • Als kinderen permanent of tijdelijk extra aandacht en begeleiding nodig hebben.

Onderwijsarrangementen

De extra zorg en begeleiding van leerlingen met een hulpvraag binnen de eigen school wordt een onderwijsarrangement genoemd.

Dat kan lichte hulp zijn van een paar uur per week of per maand, maar ook intensieve zorg waarbij kinderen twee of drie dagen in de week naar het speciaal onderwijs gaan. Dat laatste heet een combiplaats.

Ook de hulpvraag is erg wisselend. Het ene kind heeft misschien moeilijkheden met taal, het andere kind heeft gedragsproblemen.

In alle gevallen zoekt de Twijn samen met u en de leerkrachten van de school van uw kind naar de beste oplossing. 

Over de mogelijkheden van ondersteuning leest u meer onder Expertise.

Els is een ijverig meisje. Daar zijn ze het op haar basisschool wel over eens.

Ze heeft het prima naar haar zin op school en vriendinnetjes heeft ze genoeg. Maar taal en rekenen kosten haar erg veel moeite. Ze kreeg al extra begeleiding van haar groepsleerkracht en van de intern begeleider (ib’er). Ook haar ouders helpen haar elke avond met extra opdrachten. Maar dat alles bleek toch niet voldoende. In een van de gesprekken tussen ouders en school kwam speciaal onderwijs ter sprake. Dit was voor niemand een goede oplossing, want dan moest Els weg uit haar vertrouwde omgeving. Na overleg met de Twijn krijgt Els nu extra specialistische hulp op haar eigen school en haar leerkracht krijgt ondersteuning vanuit het expertiseteam van de Twijn. Heel mooi eigenlijk want Els leert er beter door en haar juf leert hoe je kinderen beter leert leren.