Wij zien elkaar als mens, met elkaar samenwerkend en elkaar stimulerend:

We beloven dat iedere leerling een evenwichtig (zich kwetsbaar en afhankelijk wetend) en fijn mens naast zich krijgt, die ook goed onderwijs geeft. Een professional die luistert, de eigen opvattingen en oordelen opschort en die in beweging komt om dat wat ontluikt (uitvliegen en loslaten)bij de leerling te begeleiden.  Met hart en ziel en zonder er ooit iets (resultaten en uitkomsten) voor terug te vragen.

Beloftes

  1. Iedere leerling wordt voorbereid op een betekenisvolle plek in de samenleving.
  2. Iedere leerling ontdekt en benut zijn / haar talenten en oefent de vaardigheden die nodig zijn in de 21e  eeuw.
  3. We geven met hart en ziel aandacht aan de ontwikkeling van een positief en reëel zelfbeeld, zodat leerlingen zich bewust zijn van hun eigen kennen en kunnen, een gevoel van eigenwaarde hebben en worden wie ze willen zijn.
  4. Iedere leerling is cognitief en sociaal-emotioneel in balans zodat hij / zij zich (ook) prettig en gelukkig kan  voelen.
  5. Iedere leerling leert op een respectvolle en gelijkwaardige manier te communiceren, zodat er geoefend kan worden in weerbaarheid en de leerling kan opkomen voor zichzelf maar soms ook voor anderen.

 

Plein vol verhalen

schoolgids SO

schoolgids VSO

Jan had het in groep 6 van de basisschool niet makkelijk. Hij was vaak erg vermoeid en kon zich daardoor slecht concentreren.

Door zijn vermoeidheid kon hij de lessen op school niet bijbenen en stond hij op zitten blijven. “Jammer, want Jan heeft een goede kop met verstand”, vond zijn meester. Samen met de ouders werd besloten dat speciaal onderwijs de beste oplossing was. Op de Twijn kwam Jan in een groep van 12 leerlingen terecht. De rust en structuur deden hem goed en zijn leerprestaties schoten omhoog. Op zijn dertiende nam Jan afscheid van de Twijn om naar de mavo in zijn eigen woonplaats te gaan. Met hier en daar nog wat extra begeleiding is het daar prima verlopen. Hij is doorgestroomd naar de havo en is daarna een beroepsopleiding gaan doen. Meer verhalen, lees plein vol verhalen