Wat wij beloven

Iedere leerling wordt voorbereid op een betekenisvolle plek in de samenleving. Om dat te bereiken:

  1. Ontdekt en benut iedere leerling zijn/haar talenten en oefent de vaardigheden die nodig zijn voor nu en later.
     
  2. Bieden we een oefenplek waar leerlingen een positief en reëel zelfbeeld ontwikkelen. Een plek waar ze zich bewust leren zijn van hun eigen verlangens, kennen en kunnen, en een gevoel van eigenwaarde vormen.
     
  3. Begeleiden we leerlingen in hun zoektocht naar de balans tussen cognitieve en sociaal-emotionele groei.
     
  4. Leert iedere leerling op een respectvolle manier te communiceren en te oefenen met weerstand, zodat hij of zij kan opkomen voor zichzelf en voor anderen.

 

De Grondtoon (inspiratiedocument)

Schoolplan

samenvatting schoolplan

Plein vol verhalen

schoolgids SO

schoolgids VSO

Jan had het in groep 6 van de basisschool niet makkelijk. Hij was vaak erg vermoeid en kon zich daardoor slecht concentreren.

Door zijn vermoeidheid kon hij de lessen op school niet bijbenen en stond hij op zitten blijven. “Jammer, want Jan heeft een goede kop met verstand”, vond zijn meester. Samen met de ouders werd besloten dat speciaal onderwijs de beste oplossing was. Op de Twijn kwam Jan in een groep van 12 leerlingen terecht. De rust en structuur deden hem goed en zijn leerprestaties schoten omhoog. Op zijn dertiende nam Jan afscheid van de Twijn om naar de mavo in zijn eigen woonplaats te gaan. Met hier en daar nog wat extra begeleiding is het daar prima verlopen. Hij is doorgestroomd naar de havo en is daarna een beroepsopleiding gaan doen. Meer verhalen, lees plein vol verhalen