ondersteuning door ambulante begeleiding

Binnen het Regionaal Expertiseteam werken ambulant begeleiders (AB) voor zowel het primair onderwijs (PO) als het voortgezet onderwijs (VO) en diverse experts. Door jarenlange ervaring, scholing en een groot professioneel netwerk is een diepe en specifieke expertise opgebouwd op het gebied van lichamelijke- en verstandelijke beperkingen, chronische en progressieve ziekten en de effecten van een beperking of ziekte op het onderwijsleerproces. Er is veel kennis en ervaring op het gebied van handicapbeleving en het leven met een beperkte levensverwachting.