logopedie (voor leerlingen zonder revalidatie-indicatie)

 • Zeer Moeilijk Lerende (ZML) leerlingen

  Onderbouw
  Hier komt de logopedist in de klas. Leerlingen kunnen, indien er een onderwijsgerelateerde hulpvraag bestaat, individueel of in groepsverband gezien worden

  Middenbouw
  Bij overgang naar de middenbouw wordt er beoordeeld of voortzetting van de individuele logopedie op school noodzakelijk is of dat er doorverwezen wordt naar een vrijgevestigde logopediepraktijk in de omgeving van de leerling. Dit wordt besproken in de Commissie voor de begeleiding (CvB). Ieder schooljaar zal er opnieuw bekeken worden of de inividuele logopedie voortgezet wordt. 

  Instroom midden- en bovenbouw
  Door de logopedist wordt een dossierscreening gedaan om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor verder onderzoek of individuele logopedie op school of dat er doorverwezen wordt naar een vrijgevestigde logopediepraktijk in de omgeving van de leerling. De uitkomsten van deze dossierscreening worden besproken in de Commissie voor de begeleiding (CvB).
   
 • Vervolgonderwijs
  Voor leerlingen van uitstroomprofiel vervolgonderwijs die instromen zonder revalidatie-indicatie wordt door de logopedist een dossierscreening gedaan om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor individuele logopedie op school of dat er doorverwezen wordt naar een vrijgevestigde logopediepraktijk in de omgeving van de leerling. Ook hierbij worden de uitkomsten van de dossierscreening besproken in de Commissie voor de Begeleiding (CvB).
   
 • Dagbesteding
  Leerlingen van (ervaringsgerichte) dagbesteding die geen revalidatie-indicatie hebben kunnen voor individuele logopedische begeleiding terecht op school.

Individuele logopedie is een uitzonderingssituatie

Om in aanmerking te komen voor individuele logopedie op school in de midden- of bovenbouw van alle leerroutes ook op het VSO (behalve uitstroomprofiel dagbesteding) moet de logopedische hulpvraag in ieder geval onderwijsgerelateerd zijn. Is er een dergelijke hulpvraag dan zal vervolgens in de Commissie voor de begeleiding besproken worden of de leerling in aanmerking komt voor individuele logopedie. Dit is een uitzonderingssituatie omdat school hier geen budgetten voor heeft.  Er zal hierbij onder andere gekeken worden naar de belastbaarheid van de leerling en de belastbaarheid van de thuissituatie.