Heeft u een klacht? vertel het ons.

Wij doen uiteraard ons  uiterste  best om ervoor te zorgen dat u en uw dochter of zoon met een tevreden en veilig gevoel naar school gaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u dit met de betrokken groepsleiding van de school bespreken. Komt u er samen niet uit, dan bent u van harte welkom bij de teamleider en /of algemeen directeur van de school.

Mocht ook dit gesprek niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot de interne contactpersoon van de school. U kunt ook direct bij deze interne contactpersoon terecht als er sprake is van ongewenste intimiteiten, discriminatie of agressie. De contactpersoon van uw school probeert samen met u, op een objectieve manier te bepalen welke stappen u kunt nemen om uw klacht op te lossen.

De interne contactpersonen c.q. functionarissen aanspreekpunt pesten van De Twijn zijn:

Mirjam Korterink  voor de locatie Hengeveld College

Tineke Kamphuis  voor de locatie Boterdiep

U kunt de interne contactpersonen ook bereiken via het centrale telefoonnummer 038-453 55 06.

Komt u er samen met de interne contactpersoon niet uit, dan kunt u zich wenden tot de boven schoolse vertrouwenspersoon van OOZ.

U kunt hiervoor contact opnemen met bellen met de bestuurssecretaris van OOZ.

De vertrouwenspersoon onderzoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren door de interne contactpersoon. In geval van seksuele intimidatie zal de vertrouwenspersoon wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie.

De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren allemaal hetzelfde klachtenreglement. Dit reglement is in te zien op uw school en op de internetsite van www.openbaaronderwijszwolle.nl.