fysiotherapie voor leerlingen zonder revalidatie-indicatie

Kinderfysiotherapie in school

Kinderfysio De Regge is één van de samenwerkingspartners van De Twijn. Wanneer u kinderfysiotherapie voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning dus  ook in school plaatsvinden.

Wij kunnen ondersteuning bieden bij motorische problemen. Dit geldt zowel op het gebied van fijne motoriek (schrijfmotoriek) als op het gebied van grove motoriek, wat kinderen nodig hebben in gymzaal en op schoolplein. 

Door zorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en hoeft hij/zij niet buiten schooltijd naar externen. Daarnaast houden wij contact met de leerkracht om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken we de zorg effectiever en efficiënter.

Ouderbetrokkenheid

Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen betrekken wij u als ouder zoveel mogelijk bij de zorg en behandeling van uw kind. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de  behandeling wordt aangeboden. De behandelruimten op school zijn officiële dependances van Kinderfysio De Regge en hierdoor altijd toegankelijk voor u.

Samenwerkingspartners

Naast de samenwerking op uw school werkt Kinderfysio De Regge ook samen met diverse kinderopvangorganisaties, GGD (consultatiebureaus), Pento (audiologisch centrum), zorgverzekeraars en diverse (maatschappelijk)partners in de eerste -en tweedelijns gezondheidszorg.

Uiteraard vindt daar waar nodig afstemming plaats tussen bijvoorbeeld logopedist en kinderfysiotherapeut.

Praktisch

Indien u gebruik wilt maken van de zorg van Kinderfysio De Regge, dan kunt u zich bij Kinderfysio De Regge aanmelden. Dit kan zowel telefonisch (ma-don tussen 12.00 en 17.00 uur) als via onze website (www.kinderfysioderegge.nl). Voor vergoeding is geen verwijzing van de (huis)arts nodig. Er vindt een vrijblijvende intake plaats. Vervolgens kunnen er spelenderwijs motorische onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de kinderfysiotherapeut advies geven over een eventueel vervolg. Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket.