Fysiek

Wij kunnen specialisten inzetten zoals een ergotherapeut, ambulant begeleider  bewegingsonderwijs, een verpleegkundige en een orthopedagoog. Aan de hand van observatie en onderzoek op school geven zij praktische handelingsadviezen. Klik hier voor meer info.

Sociaal emotioneel

Sociaal emotionele ontwikkeling is één van onze speerpunten. Graag geven wij een toelichting op wat wij op dit gebied kunnen bieden. 
Klik hier voor meer info.

Cognitief

We kunnen ondersteuning bieden bij zeer moeilijk lerende kinderen, bij kinderen met autisme en wij kunnen een intelligentieonderzoek uitvoeren. Klik hier voor meer info.

Werkhouding

Met werkhouding denken we aan ondersteuning in de vorm van o.a. taakspel en School Video Interactie begeleiding. 

Wet- en regelgeving in onderwijs en zorg

Regelmatig is wet- en regelgeving aan verandering onderhevig. Onze adviseur op dit gebied kan u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen en adviseren. Lees meer