Rollen op maat

Bestemd voor:
De (vak)leerkracht, die in de les bewegingsonderwijs te maken heeft met de begeleiding van een leerling met een motorische beperking, die in een rolstoel deelneemt.

Datum/tijd:
woensdag 13 februari 2019  van 09.00-13.00 uur.

Plaats: 
Onderwijscentrum De Twijn, Boterdiep 5, 8032 XW Zwolle.

Prijs:
Gratis scholingsaanbod i.v.m. een overeenkomst tussen Onderwijscentrum De Twijn met uw samenwerkingsverband in het kader van deskundigheidsbevordering.

Gegeven door:
Ambulant begeleiders bewegingsonderwijs

Overige informatie:
mbouwhuis@detwijn.nl

Aanleiding:
U bent benieuwd op welke manier een leerling, die gebruik maakt van een handbewogen of elektrische rolstoel, kan deelnemen aan de lessen bewegingsonderwijs.

Inhoud:
Na een korte inleiding over de onderwijsbehoefte van de leerling in een rolstoel in de les bewegingsonderwijs wordt in 2 praktijkworkshops ervaren hoe verschillende activiteiten passend gemaakt kunnen worden. Veilige en zelfstandige deelname aan de groepsactiviteit  en voldoende uitdaging zijn een aantal uitgangspunten. U doet ervaring op in rolstoelrijden (handbewogen of elektrisch); ook tijdens spel en toestelsituaties. Voor deelname is makkelijk zittende kleding en zijn gymschoenen gewenst.

Opbrengst:

  • U ervaart het rijden in een rolstoel en de gevolgen die dat kan hebben voor het deelnemen aan de les bewegingsonderwijs.
  • U hebt zelf ervaring opgedaan in diverse aspecten van rijvaardigheid, zoals balanceren, het nemen van hindernissen, wenden en draaien en het oppakken van een bal.
  • U hebt binnen een aantal spel- en toestelactiviteiten mogelijkheden ervaren en praktische handvatten gekregen om deze leerling optimaal mee te laten doen.
  • U hebt kennis gemaakt met passende (spel)materialen en methodes, die de deelname aan de lessen bewegingsonderwijs kan optimaliseren.

 

Informatie en aanmelden

Informatie en aanmelding via mbouwhuis@detwijn.nl