Risicovolle en voorbehouden handelingen

Hoe ga je als school om met  bepaalde “medische” handelingen die sommige leerlingen bij u op school nodig hebben? Wat kan en mag? Wie is verantwoordelijk en hoe regelt u dat?

Bestemd voor

De workshop is bestemd voor leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, directeuren en bestuursleden van samenwerkingsverbanden.

Inhoud

  • Informatie verschaffen over een leerling in de school waarbij een bepaalde risicovolle of voorbehouden handeling van toepassing is. Denk aan het geven van sondevoeding, katheteriseren, het toedienen van een epipen, medicijntoediening, etc.
  • Hoe  zit het met de wettelijke kaders?
  • Wat moet er geregeld worden?
  • Wie is verantwoordelijk?
  • Hoe en wie leert de leerkracht een handeling aan?
  • Hoe blijf je bekwaam?
  • Wat moet er in het leerling-dossier aanwezig zijn?
  • Wie maakt een handelprotocol?
  • Etc. 

Opbrengst

Aan het einde van de workshop weet u aan welke voorwaarden uw school moet voldoen om een leerling met een risicovolle of voorbehouden handeling de juiste zorg te verlenen.

Locatie, datum, tijdstip

De workshop duurt 2,5 uur (maximaal).

Locatie, datum en tijdstip in overleg.

Kosten

De workshop is gratis.

Aanmelden

Voor deze workshop meldt u zich aan via de OOZ Academie.