Bewegingsonderwijs op maat

Bestemd voor:

De (vak)leerkrachten, LO-secties, combinatiefunctionarissen, intern begeleiders en fysiotherapeuten, die in hun werkveld te maken hebben met de begeleiding van één of meerdere leerlingen met een motorische beperking.

Datum/tijd/plaats/prijs:            In overleg met aanvrager.                    

Als er sprake is van een samenwerkingsovereenkomst tussen Onderwijscentrum de Twijn en uw samenwerkingsverband is dit scholingsaanbod gratis.

Aanleiding:
U bent geïnteresseerd in een passend bewegingsaanbod tijdens de lessen bewegingsonderwijs voor de leerling(en) met een motorische beperking. Uitgangspunten hierbij zijn veilige en zelfstandige deelname aan groepsactiviteiten, met voldoende uitdaging voor de leerling(en).

Mogelijke opbrengsten:

  • U krijgt beter zicht op het vak bewegingsonderwijs aan leerlingen met een motorische beperking, zodat deze leerlingen veilig deel kunnen nemen aan groepsactiviteiten met voldoende uitdaging.
  • U hebt binnen een aantal spel- en toestelactiviteiten mogelijkheden ervaren en praktische handvatten gekregen om deze leerling veilig en optimaal mee te laten doen.
  • U hebt kennis gemaakt met passende (spel)materialen en methodes, die de deelname aan de lessen bewegingsonderwijs kunnen optimaliseren.

Informatie en aanmelden

via mbouwhuis@detwijn.nl