Het team bestaat uit een multidisciplinair team van experts:

 • Ambulant Begeleiders

  Zowel voor het primair onderwijs PO als het voortgezet onderwijs VO met daarnaast nog diverse experts. Kortom een professioneel netwerk op het gebied van lichamelijke- en verstandelijke beperkingen, chronische en progressieve ziekten en de effecten van een beperking of ziekte op het onderwijsleerproces. Er is veel kennis en ervaring op het gebied van handicapbeleving en het leven met een beperkte levensverwachting.

 • Verpleegkundige

  verpleegkundige

  *

 • Ambulant Begeleiders BewegingsOnderwijs

  Ambulant Begeleiders BewegingsOnderwijs

  veilige deelname + meer uitdaging = langer plezier in bewegen!

 • orthopedagoog

  orthopedagoog

  *

 • Rekenspecialist en RD4 screener

  Rekenspecialist en RD4 screener

  Er kan via de AB-er een beroep worden gedaan op een RD4 screenings onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen, waar het reguliere LOVS en/of methodetoetsen + analyse leerkracht niet voldoende informatie geeft voor een passend reken-aanbod en aanpak.

 • Re-Fit trainers

  Re-Fit trainers

  een methodiek gericht op het terugdringen van (geoorloofd) schoolverzuim.

 • experts rouw en verlies

  experts rouw en verlies

  Onze experts kunnen ingeschakeld worden wanneer er sprake is van het (binnenkort) overlijden van een leerling en het overlijden van ouders/naasten. Daarnaast hebben de experts ook veel ervaring rondom levend verlies, het telkens opnieuw ervaren van de gevolgen van een beperking of ziekte in verschillende levensfases en situaties. De experts zijn via de AB-er bereikbaar.

 • Experts NAH (Niet aangeboren hersenletsel)

  Experts NAH (Niet aangeboren hersenletsel)

  Een leerling met NAH vraagt een specieke begeleiding op school. Binnen het expertiseteam zijn experts op dit gebied.Naast ervaring beschikken zij over actuele kennis en een groot netwerk. De NAH experts worden door de collega AB geconsulteerd en kunnen indien nodig ook door scholen worden ingezet. Vragen aan de NAH experts kunnen via de AB worden gesteld.

 • Beeldcoaches

  Beeldcoaches

  Via onze beeldcoaches kan video interactie begeleiding worden ingezet. Onze goed opgeleide,deskundige en ervaren beeldcoaches ondersteunen doormiddel van VIBleerkrachten met zorgleerlingen. Ondersteuning door middel van VIB kan via de AB worden aangevraagd.

 • Experts gedrag

  Experts gedrag

  **

Expertiseteam

 • Joan Bosma

  Regiomanager Passend Onderwijs & teamleider

meer over het team

Ondersteuning door ambulante begeleiding

Binnen het Regionaal Expertiseteam werken ambulant begeleiders (AB) voor zowel het primair onderwijs (PO) als het voortgezet onderwijs (VO) en diverse experts. Door jarenlange ervaring, scholing en een groot professioneel netwerk is een diepe en specifieke expertise opgebouwd op het gebied van lichamelijke- en verstandelijke beperkingen, chronische en progressieve ziekten en de effecten van een beperking of ziekte op het onderwijsleerproces. Er is veel kennis en ervaring op het gebied van 'handicap'beleving en het leven met een beperkte levensverwachting. 

Via de ambulant begeleider kan er ook een beroep gedaan worden op alle expertises van het multidisciplinaire team