Expertise

Wij begeleiden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben omdat zij moeilijk leren of een lichamelijke beperking of ziekte of gedragsproblemen hebben. Omdat wij alle aspecten kennen van onderwijs aan leerlingen met een beperking, ziekte of stoornis kunnen wij in het regulier onderwijs passende oplossingen bieden voor leerlingen met een specifieke vraag naar ondersteuning. 

Samen op weg naar Passend Onderwijs
Alle scholen hebben een zorgplicht. De Twijn is zowel bestuurlijk als inhoudelijk partner voor diverse samenwerkingsverbanden in de wijde regio rondom Zwolle.

Graag gaan we met u in gesprek over uw vraag en stemmen we de inzet van onze expertise nauwkeurig af op de specifieke schoolsituatie van uw kind of leerling. U kunt hiervoor contact opnemen met de regiomanager Joan Bosma

Producten en diensten voor

Expertiseteam

  • Joan Bosma

    Regiomanager Passend Onderwijs & teamleider

meer over het team