scholing & trainingen

Het Regionaal Expertiseteam deelt de kennis die ze heeft graag met andere onderwijsprofessionals. Daarom bieden we een ruim scholings- en workshopaanbod aan, gegeven door onze onderwijsexperts en ambulant begeleiders met actuele dieptekennis en veel praktijkervaring. Deze scholing bestaat uit praktische workshops, informatieve presentaties rondom specifieke ziektebeelden en verdiepende studiedagen/dagdelen voor alle professionals in het onderwijs. 

Bij workshops richten we ons op praktische en direct in te zetten kennisoverdracht.

Studiedagen/dagdelen voor schoolteams en IB netwerken richten zich op een verdiepende kennis voor professionals in het onderwijs. Hierbij kan men denken aan scholing over bijvoorbeeld executive functies, passend onderwijs, communicatie met leerlingen, omgaan met rouw en verdriet etc. 

aanmelding en kosten

Het totale scholingsaanbod valt onder de ondersteuning die reeds contractueel is afgesloten met de samenwerkingsverbanden in de regio. Het aantal ondersteuningsuren kan zowel ingezet worden voor individuele leerlinggebonden ondersteuning als voor scholing. Mochten er wel kosten verbonden zijn aan een scholing, dan is dit specifiek terug te vinden. Aanmelden voor ons scholingsaanbod kan via de ambulant begeleider en/of mail naar regionaalexpertiseteam@detwijn.nl.