Re-Fit

Re-Fit, aanpak geoorloofd schoolverzuim
Ons Re-Fit programma is ontwikkeld door specialisten op het gebied van verzuim door lichamelijke klachten. Met Re-Fit begeleiden onze ambulant begeleiders scholen en leerlingen op een effectieve en aansprekende manier om geoorloofd schoolverzuim te beperken. De school gaat pro-actief aan slag en de leerling voelt zich begrepen en raakt gemotiveerd.

SOLK
SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Klachten. Het gaat hier om lichamelijke klachten zoals chronische pijn of vermoeid zijn, die onvoldoende verklaard kunnen worden aan de hand van een diagnose. Sommige jongeren hebben veel last, maar toch wordt er na onderzoek van een arts of specialist geen duidelijke oorzaak gevonden. Deze lichamelijke beperkingen zijn een veel voorkomende oorzaak van schoolverzuim.

Schoolverzuim
Voor jongeren kunnen lichamelijke klachten grote gevolgen hebben voor hun emotionele, lichamelijke en sociale ontwikkeling. Bovendien is er risico op schoolverzuim waardoor er grote achterstanden in het schoolwerk ontstaan. Vaak duurt het lang voordat het verzuim als probleem wordt gesignaleerd, omdat leerlingen worden ziek gemeld en het verzuim dus geoorloofd is. De achterstanden zijn dan al groot en de leerling voelt zich onbegrepen. Er ontstaat een vicieuze cirkel. Voor een goede aanpak van verzuim, zijn goede signalering en vroegtijdige erkenning van de problematiek een belangrijke voorwaarde.

nieuwsbrief

Ons Re-Fit aanbod

 • Ondersteuning op maat op schoolniveau
  Scholen met een hulpvraag kunnen een ondersteuningsarrangement aanvragen. Onze ambulant begeleider stemt met u af welke inzet passend is. Te denken valt aan een informatiebijeenkomst voor docenten over de aanpak van verzuim, consultatie, individuele leerlingbegeleiding, ondersteuning van de school.
 • Training Re-Fit voor jongeren
  Re-Fit drukt met haar training op de ‘reset-knop’. Jongeren werken aan een dagritme, waarbij rust en activiteit elkaar afwisselen. Vanuit een basisniveau wordt stap voor stap gebouwd aan een ‘normaal’ activiteitenniveau. Jongeren krijgen weer regie over hun leven en gaan weer (meer) naar school. De training Re-Fit biedt individuele begeleiding en/of groepstraining. De school van de jongere en de jongere en zijn ouder(s) melden zich aan via het aanmeldformulier. Na het intakegesprek volgt een advies voor het vervolgtraject.

 

Re-Fit - aanbod vervolg

 • Workshop voor leerkrachten
  De scholing gaat over het herkennen en erkennen van geoorloofd verzuim op basis van onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Na afloop van de workshop bent u in staat vroegtijdig te signaleren en. Ook krijgt u praktische handvatten door een inleiding in oplossingsgerichte gespreksvoering.
 • Train de trainer
  Vanaf schooljaar 2020-2021 biedt de Twijn de mogelijkheid om een train de trainer cursus Re-Fit te volgen. Na het volgen van de trainerscursus heeft de cursist kennis en expertise met betrekking tot jongeren met SOLK in het onderwijs en kan de cursist zelfstandig in zijn/eigen doelgroep Re-Fit trainingen verzorgen. De trainingsdata zijn:
  woensdag 16 september 2020 en
  woensdag 7 oktober 2020 van 09.30 uur tot 16.00 uur.
  Naast deze twee dagen is er een coaching traject met intervisie momenten, ter ondersteuning van het opzetten en implementeren van een Re-Fit training.

 

'Ik maak mij heel veel zorgen om mijn 15-jarige dochter. Ze is chronisch vermoeid. Ze gaat nauwelijks nog naar school en ligt hele dagen in haar bed. De school heeft haar rooster aangepast, maar ook dat houdt ze niet vol.'

Re-Fit folder

Voor meer informatie:

re-fit@detwijn.nl  of download de Re-Fit folder.