Regionaal Expertiseteam

Het Regionaal Expertiseteam de Twijn is een onderdeel van Onderwijscentrum de Twijn in Zwolle. De Twijn biedt Speciaal Onderwijs aan leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of (ernstig) meervoudige beperking hebben. 

Wanneer er zorgen zijn rondom een leerling in het regulier onderwijs, maar een plaatsing op het (V)SO niet aan de orde is, kan er een beroep worden gedaan op begeleiding vanuit het Regionaal Expertiseteam.
Dit team biedt ondersteuning aan regulieren scholen (PO, VO, S(B)O) rondom leerlingen met medisch lichamelijke zorg. motorische problematiek, langdurige ziekte, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en/of zeer moeilijk lerend niveau. 

Deze onderwijsondersteuning vindt plaats in een regio van 50 km rondom Zwolle in de vorm van Ambulante begeleiding en/of Scholing. Het Regionaal Expertiseteam beschikt over een groot depot en een orthotheek met uitleenmaterialen voor bewegingsonderwijs, aangepast meubilair, schrijfmateriaal, achtergrondinformatie, didactisch- en pedagogisch materiaal etc. 

Het team bestaat uit een multidisciplinair team van experts:

Ambulant begeleiders

Ergotherapeuten

Verpleegkundigen

Ambulant Begeleider BewegingsOnderwijs

Orthopedagoog

Rekenspecialist en RD4 screener

Experts rouw en verlies

Experts NAH (Niet aangeboren hersenletsel)

Beeldcoaches

Experts gedrag

Scholing en trainingen

Het Regionaal Expertiseteam deelt de kennis die ze heeft graag met andere onderwijsprofessionals. Daarom bieden we een ruim scholings- en workshopaanbod aan, gegeven door onze onderwijsexperts en ambulant begeleiders met actuele dieptekennis en veel praktijkervaring. Deze scholing bestaat uit praktische workshops, informatieve presentaties rondom specifieke ziektebeelden en verdiepende studiedagen/dagdelen voor alle professionals in het onderwijs. 

Bij workshops richten we ons op praktische en direct in te zetten kennisoverdracht.

Studiedagen/dagdelen voor schoolteams en IB netwerken richten zich op een verdiepende kennis voor professionals in het onderwijs. Hierbij kan men denken aan scholing over bijvoorbeeld executive functies, passend onderwijs, communicatie met leerlingen, omgaan met rouw en verdriet etc. 

Aanmelding en kosten:

Het totale scholingsaanbod is voor het grootste deel kosteloos beschikbaar door de contracten die afgesloten zijn met de betreffende samenwerkingsverbanden. Mochten er wel kosten verbonden zijn aan een scholing, dan is dit specifiek terug te vinden. Aanmelden voor ons scholingsaanbod kan via de ambulant begeleider en/of mail naar regionaalexpertiseteam@detwijn.nl.

scholingsaanbod