Ergotherapie in het onderwijs

Elke leerling wil mee kunnen doen in de klas. Net als alle leerlingen wil je schoolvaardigheden die in de klas gevraagd worden zelfstandig kunnen uitvoeren. Soms gaat dat moelijker dan bij andere leerlingen, heb hje er meer tijd voor nodig of kun je het wekl maar op een andere manier of met een hulpmiddel/ voorziening. 

De leerkracht kan hierbij de hulp vragen van de ergotherapeuten. Zij hebben ervaring in de begeleiding van leerlingen met een beperking die in de klas ondersteuning nodig hebben.

kleutervaardigheden
schrijven
werkhouding
zithouding
zelfredzaamheid
schoolvoorzieningen en toegankelijkheid schoolgebouw

Ergotherapeutische diensten voor individuele leerling

Werkwijze:

  • De ergotherapeut kijkt naar de problemen van de leerling die door de leerkracht worden aangegeven. Zij probeert de oorzaak van de problemen te achterhalen door observatie in de klas en eventueel aanvullend onderzoek.
  • Na het analyseren van alle gegevens brengt de ergotherapeut advies uit over de te nemen stappen om het probleem van de leerling op te lossen of te verminderen.

Dit kan o.a op de volgende manieren:

  • de leerkracht advies geven over hoe zij de leerling optimaal kan begeleiden bij schoolse vaardigheden. Dit kan zijn in de vorm van het gebruik ander materiaal, de wijze van het geven van instructies, en/of de inzet van individuele hulpmiddelen/voorzieningen.
  • een kortdurend trainingstraject door de ergotherapeut met de leerling op school.     

Ergotherapeutische diensten voor een groep leerlingen/schoolbreed

Werkwijze:

  • het screenen van een  groepje oudste kleuters op schrijfrijpheid en het geven van begeleidingsadviezen.
  • co-teaching traject in de klas met als doel het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van fijne motoriek, kleuren of schrijven.
  • het geven van advies over geschikt kleur-/teken-/ schrijfmateriaal.
  • adviseren over schoolmeubilair en de juiste zithouding hierop.
  • het geven van voorlichting over eerder genoemde problemen.
  • het geven van advies over de toegankelijkheid en aanpassingen aan het schoolgebouw en de omgeving. Indien nodig voorzieningen adviseren en  begeleiden van aanvragen bij het UWV.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Monique BeekHelma Timmerman, en/ of Elly le Coq

Bent u nieuwsgierig of inzet van ergotherapie zinvol kan zijn? Raadpleeg de: