Ergotherapeuten

De ergotherapeut richt zich op leerlingen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen op school. Denk o.a. aan kleutervaardigheden, zelfverzorging, toiletbezoek, schrijven, werkorganisatie, en (werk)houding. Wat heeft de leerling nodig (aanpak, begeleiding en materialen) om mee te kunnen doen op school?

De begeleiding is hulpvraaggericht en kan zich richten op leerling-, klas- en schoolniveau.

De ergotherapeuten hebben uitgebreide kennis van de (neuro)motorische ontwikkeling en zintuigelijke informatieverwerking. Zij observeren, doen onderzoek en geven advies. Ze kennen de wet- en regelgeving als het gaat om aanpassingen lokalen en schoolgebouw en adviseren en ondersteunen bij de aanvraag van aangepaste materialen bij het UWV. 

Werkwijze

Werkwijze voor trajecten rondom individuele leerlingen:

  • via de ambulant begeleider wordt een hulpvraag ingediend bij de ergotherapeut
  • de ergotherapeut analyseert de vraag en maakt een afspraak voor een observatie in de klas en indien nodig individueel onderzoek
  • na het analyseren van alle gegevens brengt de ergotherapeut advies uit over de te nemen stappen om het probleem van de leerling op te lossen of te verminderen. 

Werkwijze voor trajecten rondom een groep leerlingen of schoolbrede trajecten

Soms bestaan er op bovenstaande ontwikkelingsgebieden en vaardigheden vragen die breder zijn dan de hulpvraag van een individuele leerling. Ook dan is de ergotherapeut inzetbaar. Denk daarbij aan:

  • het screenen van een groepje oudste kleuters op schrijfrijpheid en het geven van begeleidingsadviezen
  • co-teaching traject in de klas met als doel het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van fijne motoriek, kleuren of schrijven
  • het geven van advies over geschikt kleur-/teken-/schrijfmateriaal
  • adviseren over schoolmeubilair en de juiste zithouding hierop.
  • het geven van advies over toegankelijkheid en aanpassingen aan het schoolgebouw en de omgeving. Indien nodig voorzieningen adviseren. 
  • Scholing (zie scholingsaanbod).