SEIN en de Waterlelie

In de begeleiding van leerlingen met epilepsie werken wij samen met SEIN en de Waterlelie, een speciale school voor epilepsiepatiënten. 

De Twijn is steunpuntschool voor leerlingen met epilepsie

De samenwerking is gericht op de directe begeleiding van individuele leerlingen en op uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast is de Twijn steunpuntschool voor leerlingen die zijn opgenomen in de SEIN kliniek in Zwolle. Jaarlijks worden ongeveer 25 leerlingen uit de kliniek geplaatst in de best passende groep op onze school.

Medewerkers van de Twijn hebben zitting in de behandelteams van de kliniek en zijn contactpersoon tussen de kliniek en de school.

Meer informatie over SEIN.