Kinderen met een ernstige combinatieproblematiek leren op de Twijn zoveel mogelijk zelfredzaam te worden. En als uw zoon of dochter daaraan toe is, zoeken we de best passende plek in de dagbesteding. Geluk en welzijn staan voorop. 

Dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding 

Deze groep leerlingen is zeer divers. Een deel zal met ondersteuning en begeleiding werk verrichten. In dit uitstroomprofiel zijn de kerndoelen geordend in de leergebieden. Het onderwijs richt zich in dit profiel op persoonlijke vorming en competentieontwikkeling rondom wonen, werk en vrije tijd. De arbeidsmatige activiteiten zijn gericht op productie, resultaat met beperkte vereisten en werkdruk. We besteden ook aandacht aan sociale vaardigheden, seksuele vorming en persoonlijke verzorging. Dit bieden we meestal aan in kleine groepjes leerlingen met gespecialiseerde leerkrachten.

 

Ervaringsgerichte dagbesteding 

Leerlingen in dit profiel hebben grote beperkingen, zowel lichamelijk als verstandelijk. 
Het onderwijsprogramma is toegespitst op ervarings- en belevingsgericht werken rond thema’s. We herhalen veel en leren gaat in kleine stapjes. Leerlingen met grote fysieke beperkingen krijgen minder praktijkopdrachten en werken bijvoorbeeld meer met de computer. Bij andere leerlingen schenken we juist vooral aandacht aan praktische vaardigheden en beleving.

VSO Dagbesteding

  • Joan Bosma

    Regiomanager Passend Onderwijs & teamleider

meer over het team