update wetten regelingen zorg en onderwijs

Van                 : Kees Bouwma, beleidsadviseur Zorg & Onderwijs
Aan                 : Medewerkers en relaties van Onderwijscentrum de Twijn
Datum            : 20 januari 2015
Onderwerp    : Nieuwsbrief ontwikkelingen onderwijs-zorg

Nog even voorstellen
Sinds augustus ben ik werkzaam voor De Twijn in de functie van beleidsadviseur Zorg&onderwijs. In deze hectische tijd met veel veranderingen binnen onderwijs- en zorgstelsel is het mijn taak om al deze ontwikkelingen goed te volgen. Met de bedoeling dat we voor kwetsbare leerlingen mogelijkheden blijven vinden om hen passend te ondersteunen binnen en rondom het onderwijs.

Aanleiding voor deze tweede Nieuwsbrief
We zitten nog midden in een periode van grote veranderingen: Passend Onderwijs is in augustus 2014 ingevoerd. De grote stelselwijziging in de zorg nu net per 1 januari 2015. Daarom is het goed om nu weer even weer een tussenstand te schetsen voor een ieder die te maken heeft met de kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben op het raakvlak tussen Onderwijs en Zorg.

Wetgeving
De Wlz (Wet Langdurige Zorg) is op de valreep in 2014 door de 1e kamer goedgekeurd. Daardoor kon per 1 januari de AWBZ worden opgeheven en in delen worden overgeheveld naar de nieuwe wetten: de Jeugdwet en de Wmo2015 en de Wlz.Feitelijk is de Wlz een opvolger van de AWBZ, maar dan alleen bedoeld voor ‘kinderen en volwassenen, die langdurig zijn aangewezen op 24-uurs ondersteuning en permanente nabijheid van begeleiding’. In tegenstelling tot de gemeentelijke uitvoering van Jeugdwet en de Wmo2015 is de Wlz wel een landelijk uitgevoerde regeling.

Stand van zaken wat betreft de Zorgcontractering en -uitvoering voor 2015
Eind 2014 hebben alle gemeenten de contractafspraken met de zorgaanbieders voor de Jeugdwet en Wmo2015 afgerond. Zorgkantoren hebben Wlz-uitvoeringsafspraken gemaakt. Overigens zal het overgangsbeleid in 2015 naar cliënten verzachtend werken wat betreft de effecten van de bezuinigingen: er is door de overheid een “zachte landing” beloofd, waarbij de geboden ondersteuning uit 2014 in eerste instantie wordt voortgezet.De eerste weken van januari bereiken mij veel signalen op over kinderziektes, verwarring en onduidelijkheid bij de nieuwe uitvoerders. Alle betrokkenen moeten zich de nieuwe praktijk nog eigen maken.

Zorg en ondersteuning op school
Welke mogelijkheden in 2015 precies benut kunnen worden is op dit moment  nog niet helemaal uitgewerkt, maar hieronder zijn wel al vast een aantal hoofdlijnen aangegeven. Intussen ben ik nog in afwachting van de uitwerking van de Wlz in relatie tot onderwijs. Dit is nog niet gepubliceerd.

Wat is zorg op school?
Zorg op school is begeleiding en/of persoonlijke verzorging en/of verpleging tijdens onderwijsuren op school. Dit is extra ondersteuning, bovenop de zorg die school biedt vanuit het onderwijsbudget.

Hoe is dit in 2015 geregeld?
De veranderingen in de zorg hebben ook gevolgen voor de zorg en begeleiding die kinderen op school krijgen. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

  • Begeleiding en persoonlijke verzorging valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente, zo nodig ook tijdens onderwijsuren. Dit staat in de Jeugdwet. Gemeenten stemmen de ondersteuning af met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
  • Verpleging en daarmee samenhangende persoonlijke verzorging tijdens het onderwijs valt onder de  zorgverzekering. Hierover maken ouders afspraken met de school.
  • Voor leerlingen boven de 18 jaar komt de hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente) en/of de zorgverzekering.
  • Leerlingen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24 uur per dag zorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Geen aftrek van Wlz-zorg voor school-uren
Er vindt niet langer een aftrek van de zorgbekostiging plaats voor het aantal uren dat de leerling naar school gaat. Dat was in de AWBZ wel het geval. De Wlz-zorgaanbieder en de school zorgen voor afstemming als kinderen met Wlz-zorg ook onderwijs volgen.

Afstemming van zorg en ondersteuning voor leerlingen
Jeugdwet: Samenwerkingsverbanden passend onderwijs voeren verplicht op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met gemeenten om de ondersteuning van leerlingen op school af te stemmen op die vanuit de Jeugdwet.
Zorgverzekeringswet: Ouders maken afspraken met de school over de inzet van ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet.
Wlz: De uitvoerders van de Wlz stemmen het zorgplan van de leerling af met eventuele onderwijsaanbieders.

Overgangsrecht
Kinderen die vanuit de AWBZ naar de Jeugdwet overgaan, houden tijdens de overgangsperiode recht op de zorg uit de AWBZ-indicatie. Die zorg kan in een instelling of thuis geleverd worden. Dit overgangsrecht duurt tot de einddatum op de indicatie, maar uiterlijk tot 1-1-2016. Na afloop van het overgangsrecht kan bij de gemeente nieuwe ondersteuning worden aangevraagd. Kinderen die op grond van hun AWBZ-indicatie voor een zorgzwaartepakket naar de Wet langdurige zorg overgaan, houden onder de Wlz hun recht op zorg uit de AWBZ-indicatie. Voor hen verandert er niets.

Compensatiemaatregel AWBZ is vervallen
Het ministerie van OCW heeft sinds 1 januari 2010 jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar gesteld via de regeling “Subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel AWBZ”. Sinds 1 augustus 2014 zijn deze middelen ongeoormerkt toegekend aan de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Zij maken afspraken over de inzet van de middelen of vragen een andere partij deze te verdelen (bijvoorbeeld een (v)so-school). Daarbij geldt de ondersteuningsbehoefte van leerlingen als uitgangspunt.
In de praktijk zien we op dit moment, dat de diverse SWV’s heel uiteenlopende werkwijzen hanteren bij de verdeling van dit geld in dit schooljaar. We zijn overal in gesprek over beleid na dit schooljaar.

Meer informatie
Bovenstaande en andere informatie is o.a. te vinden op: 
http://www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugdzorg/awbz-zorg-op-school

Uitwerking van maatwerkoplossingen in de praktijk
Omdat er nu zo veel veranderingen zijn en omdat de situatie overal anders is, ben ik graag bereid om mee te denken over oplossingen.

Ik ben daarvoor (bij voorkeur) bereikbaar via de mail:
kbouma@detwijn.nl  

telefonisch kan ook, maar dan is mijn tijd en bereikbaarheid beperkter: 06 38 51 58 59.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

* Verplichte velden
17 april 2019

speelplein

lees meer
13 maart 2019

Kemerink Event

lees meer
7 februari 2019

CP Skikamp 2019

lees meer
17 januari 2019

We will rock you

lees meer
23 mei 2018

Graffiti

lees meer
9 april 2018

Vloggen

lees meer
21 maart 2018

Film EMB

lees meer
12 maart 2018

Voorjaarsmarkt

lees meer
22 februari 2018

Skikamp 2018

lees meer
1 februari 2018

Mindful opvoeden

lees meer
31 januari 2018

DJ-en

lees meer
11 januari 2018

Sunny Day

lees meer
24 november 2017

Project Speciaal

lees meer
10 november 2017

Ibiza schoolfeest

lees meer
18 juli 2017

Re-Fit

lees meer
22 juni 2017

Berenjacht

lees meer
15 mei 2017

Whoznext

lees meer
6 maart 2017

Omega

lees meer
27 februari 2017

Schaatsen

lees meer
13 februari 2017

Bottrop 2017

lees meer
6 februari 2017

CP Skikamp 2017

lees meer
23 december 2016

Serious request

lees meer
2 december 2016

Sunny Day

lees meer
2 december 2016

Wie helpt ons?

lees meer
12 oktober 2016

Cultuureducatie

lees meer
16 september 2016

Twijnvierdaagse 2016

lees meer
2 juni 2016

Vier koks

lees meer
23 mei 2016

Geslaagd

lees meer
10 februari 2016

CP skikamp 2016

lees meer
14 januari 2016

Schaatsen

lees meer
18 november 2015

flessenactie

lees meer
30 oktober 2015

Twijngala

lees meer
14 september 2015

all of me

lees meer
19 augustus 2015

Dansen

lees meer
3 juli 2015

Geslaagd

lees meer
19 juni 2015

Kickboksen

lees meer
3 juni 2015

kickboksen

lees meer
20 april 2015

dreamnight

lees meer
16 april 2015

Calamiteiten

lees meer
1 april 2015

NL doet 2015

lees meer
20 maart 2015

Leerlingenraad

lees meer
18 februari 2015

'Geslaagd' feestje

lees meer
27 januari 2015

Media-aandacht

lees meer
21 januari 2015

Skikamp 2015

lees meer
14 januari 2015

bezoek Wethouders

lees meer
11 december 2014

Twee maanden later

lees meer
31 oktober 2014

Halloween

lees meer