De participatiewet en de gevolgen voor de Wajong

De participatiewet en de gevolgen voor de Wajong

Per 1 januari 2015 is bovengenoemde participatiewet in werking getreden. De invoering heeft de nodige  gevolgen voor onze leerlingen voor wat betreft het aanspraak kunnen maken op ondersteuning. We denken hierbij aan de Wajong maar ook aan stimuleringsmaatregelen richting arbeid.

In het volgende stuk maken we eerst onderscheid tussen de situatie voor en na 1 januari 2015.

Leerlingen (en oud leerlingen) mét Wajong op 1 januari 2015
Leerlingen en oud leerlingen die op 1 januari 2015 in het bezit waren van een toekenning Wajong worden op enig moment her-beoordeeld op Arbeidsvermogen. Wanneer blijkt dat deze Wajongere duurzaam géén arbeidsvermogen heeft, behoudt deze het recht op een
uitkering van 75% WML. (wettelijk minimum loon)

Heeft deze Wajongere wél arbeidsvermogen of is er sprake van tijdelijk geen arbeidsvermogen, dan vindt een uitkeringsverlaging plaats vanaf 1 januari 2018 naar 70% WML. Het UWV is belast met de uitvoering van deze herbeoordeling.

Hierbij is het uitgangspunt dat deze beoordeling zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk plaatsvindt. Voor de betrokkenen is het immers van belang dat zij met zo min mogelijk lasten en op een zo duidelijk mogelijke  manier te horen krijgen waar zij aan toe zijn en welke stappen zij kunnen ondernemen wanneer zij het oneens zijn met een vooraankondiging of besluit van het UWV.

Voor deze doelgroep is het dus te verwachten dat zij een brief van het UWV in de bus krijgen met een zogenaamde vooraankondiging. Houd u deze goed in de gaten. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u daar met de Trajectbegeleiding van de Twijn over spreken.

 

Beoordeling Arbeidsvermogen in plaats van keuring voor Wajong
Voor leerlingen die op 1 januari 2015 niet in het bezit waren van een toekenning Wajong verandert de procedure. Vanaf 1 juli 2015 beoordeelt het UWV of uw zoon of dochter arbeidsvermogen heeft.

Het wel of niet hebben van arbeidsvermogen bepaalt welke ondersteuning uw zoon of dochter kan krijgen:

  • Wordt vastgesteld dat iemand géén arbeidsvermogen heeft, dan wordt direct gekeken of iemand in aanmerking komt voor de uitkering Wajong.
  • Heeft iemand wél arbeidsvermogen, maar is niet in staat  het wettelijk minimumloon te verdienen. Dan wordt direct gekeken of iemand een ”Indicatie banenafspraak” kan krijgen. Met deze indicatie wordt iemand opgenomen in het doelgroepenregister.

(125.000 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)

Heeft iemand wél arbeidsvermogen maar kan hij of zij alleen arbeid verrichten met een hoge mate van (structurele) begeleiding en aanpassingen van het werk, dan kan de gemeente een advies beschut werk vragen aan het UWV.

Dit alles gebeurt in één beoordeling. Het UWV stelt de betrokken gemeenten op de hoogte van de uitslag.  Wanneer er sprake is van arbeidsvermogen zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk. De aanpak hiervan kan per gemeente verschillen.

De aanvraag

Vanaf 15 juni 2015 kan uw zoon of dochter, een half jaar voor zij 18 jaar worden, zelf een “Beoordeling arbeidsvermogen” bij UWV aanvragen op www.uwv.nl. Deze aanvraag kan samen met een ouder, begeleider, school of iemand van de gemeente ingevuld worden.

School heeft van het UWV een adviserende rol gekregen. Het UWV adviseert leerlingen dan ook dringend om de aanvraag samen met school in te vullen.

Rol van de Twijn

De Twijn zal een gemotiveerd advies geven op basis van de ervaringen met de leerling. Hieronder vallen: de gegevens uit het leerlingvolgsysteem ten aanzien van het lesprogramma en de praktijkmodules en de observaties en registraties vanuit de stages.

Dit zal worden aangevuld met van belang zijnde rapportages.

Daarnaast is het mogelijk dat de Twijn aanwezig is bij de beoordeling. Dit alles om de meest recente informatie te kunnen geven en de beoordeling daarmee goed en vlot te laten verlopen.

Het nieuwe beoordelingssysteem Arbeidsvermogen

Iemand heeft arbeidsvermogen als hij/zij:

1.  Een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie

2.  Basale werknemersvaardigheden heeft

3.  Ten minste een uur aaneengesloten kan werken

4.  Ten minste vier uur per dag belastbaar is

Iemand heeft arbeidsvermogen als hij aan alle vier de vereisten voldoet.

Een kleine toelichting op de begrippen:

Ad 1: aan de basis van de beoordeling ligt een inventarisatie van activiteiten in het dagelijks leven. Het zwaartepunt ligt daarbij op activiteiten die overeenkomen met taken in een arbeidsorganisatie. Kortom: als iemand in staat is buiten de arbeidssfeer bepaalde taken uit te voeren, zou hij dit in beginsel ook binnen de context van betaalde arbeid moeten kunnen.

Is er geen taak te vinden, die iemand kan uitvoeren (bijv. door ontbrekende fysieke mogelijkheden of door verstandelijke beperkingen), dan is er geen arbeidsvermogen.

Ad 2: als iemand bepaalde handelingen kan verrichten, die samen een taak vormen, wil dat nog niet zeggen dat hij die handelingen ook in een arbeidsorganisatie kan verrichten.

Het UWV zal een lijst opstellen van basale werknemersvaardigheden.

Ad 3: het zelfstandig functioneren mag niet beperkt worden door een grote frequente van bij-

sturen. Dit vraagt te veel van de arbeidsorganisatie en verstoort de continuïteit van het arbeidsproces. Een keer per uur  mag er een substantiële onderbreking zijn.

Let wel: bijsturen is iets anders dan toezicht houden, dit kan zelfs permanent zijn.

Ad 4: wanneer medisch gezien iemand minder dan 4 uur per dag belastbaar is, is de economische waarde te laag.  De persoon in kwestie is in dat geval te weinig productief om nog van een arbeidsvermogen te kunnen spreken.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

* Verplichte velden

Over de auteur

Herman Kappert

17 april 2019

speelplein

lees meer
13 maart 2019

Kemerink Event

lees meer
7 februari 2019

CP Skikamp 2019

lees meer
17 januari 2019

We will rock you

lees meer
23 mei 2018

Graffiti

lees meer
9 april 2018

Vloggen

lees meer
21 maart 2018

Film EMB

lees meer
12 maart 2018

Voorjaarsmarkt

lees meer
22 februari 2018

Skikamp 2018

lees meer
1 februari 2018

Mindful opvoeden

lees meer
31 januari 2018

DJ-en

lees meer
11 januari 2018

Sunny Day

lees meer
24 november 2017

Project Speciaal

lees meer
10 november 2017

Ibiza schoolfeest

lees meer
18 juli 2017

Re-Fit

lees meer
22 juni 2017

Berenjacht

lees meer
15 mei 2017

Whoznext

lees meer
6 maart 2017

Omega

lees meer
27 februari 2017

Schaatsen

lees meer
13 februari 2017

Bottrop 2017

lees meer
6 februari 2017

CP Skikamp 2017

lees meer
23 december 2016

Serious request

lees meer
2 december 2016

Sunny Day

lees meer
2 december 2016

Wie helpt ons?

lees meer
12 oktober 2016

Cultuureducatie

lees meer
16 september 2016

Twijnvierdaagse 2016

lees meer
2 juni 2016

Vier koks

lees meer
23 mei 2016

Geslaagd

lees meer
10 februari 2016

CP skikamp 2016

lees meer
14 januari 2016

Schaatsen

lees meer
18 november 2015

flessenactie

lees meer
30 oktober 2015

Twijngala

lees meer
14 september 2015

all of me

lees meer
19 augustus 2015

Dansen

lees meer
3 juli 2015

Geslaagd

lees meer
19 juni 2015

Kickboksen

lees meer
3 juni 2015

kickboksen

lees meer
20 april 2015

dreamnight

lees meer
16 april 2015

Calamiteiten

lees meer
1 april 2015

NL doet 2015

lees meer
20 maart 2015

Leerlingenraad

lees meer
18 februari 2015

'Geslaagd' feestje

lees meer
27 januari 2015

Media-aandacht

lees meer
21 januari 2015

Skikamp 2015

lees meer
14 januari 2015

bezoek Wethouders

lees meer
11 december 2014

Twee maanden later

lees meer
31 oktober 2014

Halloween

lees meer