Beeldcoaches

Via onze beeldcoaches kan video interactie begeleiding worden ingezet. Onze goed opgeleide, deskundige en ervaren beeldcoaches ondersteunen door middek van VIBleerkrachten met zorgleerlingen. Ondersteuning door middel van VIB kan via de AB worden aangevraagd.