Uw zoon of dochter heeft niet of nauwelijks lichamelijke problemen, maar heeft wel moeite met leren. Na het speciaal onderwijs leert uw kind vaktechnische vaardigheden op het voortgezet speciaal onderwijs. Daar werken we toe naar een volwaardige plek op de arbeidsmarkt. 

Dit is het uitstroomprofiel voor leerlingen waarbij de inschatting kan worden gemaakt dat zij (eenvoudige) werkzaamheden zullen kunnen verrichten op de arbeidsmarkt, maar niet een volledig gekwalificeerd diploma kunnen behalen.

De kerndoelen voor dit profiel zijn vergeleken bij het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs, inhoudelijk en functioneel sterker gekoppeld aan de transitiegebieden werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Naast de specifieke leergebieden gelden in dit profiel kerndoelen ter voorbereiding op arbeid. Referentieniveau 1 rekenen en taal.

 

VSO Arbeidsmarktgericht

  • Marijke van Dijk

    directeur onderwijs

meer over het team