Ambulant Begeleiders BewegingsOnderwijs

De ambulant begeleider bewegingsonderwijs richt zich zowel inhoudelijk als praktisch op beweegsituaties op uw school in het speellokaal, gymzaal, sporthal, zwembad, op het schoolplein en op buitenschoolse sport. De bijzondere aspecten rondom de leerling worden meegenomen en in verschillende activiteiten worden opties aangedragen om deelnemen aan de groepsactiviteit (beter) mogelijk te maken. Hierdoor ervaart een leerling meer grip op de situatie en kan een leerling het verloop van de activiteit beter beïnvloeden en van waarde zijn.

Als er sprake is van een motorische beperking is de vertaling van de medische/therapeutische informatie naar praktische handvatten op de werkvloer een belangrijk speerpunt, waarbij veiligheid én uitdaging aan bod komen. Bij advisering en begeleiding gaat de ambulant begeleider bewegingsonderwijs uit van de onderwijspraktijk en gehanteerde methode of leerplan op een betreffende school.

Werkwijze

Trajecten rondom individuele leerlingen:

 • Via de ambulant begeleider wordt een hulpvraag van de school ingediend bij de ambulant begeleider bewegingsonderwijs
 • De AB bewegingsonderwijs analyseert de vraag en maakt een afspraak voor één of meerdere bezoeken op school (gymzaal, speellokaal, plein of zwembad )
 •  In overleg met de betrokkenen van de leerling wordt er een arrangement geadviseerd. Er zijn verschillende arrangementen mogelijk.

Voor het Primair Onderwijs kan gekozen worden voor het inzetten van:

1. screening bewegingsonderwijs 

2. passende (of het aanpassen van) leerlijnen bewegingsonderwijs

3. passende leskaarten voor de methode Bewegen Samen Regelen

4. passende leskaarten voor de methode Basislessen Bewegingsonderwijs

5. pauzeplan voor het schoolplein

6. overdracht PO naar VO

Voor het Voortgezet Onderwijs is de inzet mogelijk van:

7. screening LO

8. passend jaarplan LO

Daarnaast verzorgen de ambulant begeleiders bewegingsonderwijs praktische scholing die meer inzicht in het specifieke bewegen oplevert met concrete handvatten die direct toepasbaar zijn:

 • de workshop 'rollen op maat'.
  voor leerkrachten in het primair onderwijs, die gymlessen verzorgen aan een leerling in een handbewogen of elektrische rolstoel.
 • de workshop 'bewegingsonderwijs op maat'
  voor leerkrachten in het primair onderwijs, die gymlessen verzorgen aan een leerling met een motorische achterstand of beperking.

Voor de onderstaande beroepsgroepen kunnen wij een workshop of presentatie verzorgen:

 • studiedag van schoolteams of schoolbesturen
 • bijeenkomst van LO-secties, vakgroep bewegingsonderwijs, team van buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen.
 • netwerk van Intern Begeleiders of fysiotherapeuten.

Ten slotte zijn er via de ambulant begeleiders bewegingsonderwijs veel (spel)materialen te leen bij Onderwijscentrum de Twijn. Deze materialen kunnen worden ingezet om de leerlingen veiliger, optimaler en zinvoller te kunnen laten deelnemen.