Ambulant Begeleiders BewegingsOnderwijs

De ambulant begeleider bewegingsonderwijs richt zich zowel inhoudelijk als praktisch op beweegsituaties op uw school in het speellokaal, gymzaal, sporthal, zwembad, op het schoolplein en op buitenschoolse sport. De bijzondere aspecten rondom de leerling worden meegenomen en in verschillende activiteiten worden opties aangedragen om deelnemen aan de groepsactiviteit (beter) mogelijk te maken. Hierdoor ervaart een leerling meer grip op de situatie en kan een leerling het spelverloop beteer beinvloeden en van waarde zijn. 

Als er sprake is van een motorische beperking is de vertaling van de medische/therapeutische informatie naar praktische handvatten op de werkvloer een belangrijk speerpunt, waarbij veiligheid én uitdaging aan bod komen. Bij advisering en begeleiding gaat de ambulant begeleider beweginsonderwijs uit van de onderwijspraktijk en gehanteerde methode of leerplan op een betreffende school.

Werkwijze

Werkwijze voor trajecten rondom individuele leerlingen:

 • via de ambulant begeleider wordt een hulpvraag van de school ingediend bij de ambulant begeleider bewegingsonderwijs
 • De AB bewegingsonderwijs analyseert de vraag en maakt een afspraak voor één of meerdere observatie(s) op school (gymzaal, speellokaal of plein).
 • in overleg met de betrokkenen van de leerling wordt er een arrangement geadviseerd. Er zijn verschillende arrangementen mogelijk.

Voor het Primair Onderwijs kan ook gekozen worden voor het inzetten van:

 • collegiale consultatie bewegingsonderwijs
 • passende (of het aanpassen van) leerlijnen bewegingsonderwijs
 • passende leskaarten voor de methode Bewegen Samen Regelen
 • passende leskaarten voor de methode Basislessen Bewegingsonderwijs
 • pauzeplan voor het schoolplein

Voor het Voortgezet Onderwijs is ook de inzet mogelijk van:

 • collegiale consultatie LO
 • passend leerplan LO

Daarnaast verzorgen de ambulant begeleiders bewegingsonderwijs ook specifieke, praktische scholing.

 • voor leerkrachten in het primair onderwijs, die gymlessen verzorgen aan een leerling in een handbewogen of elektrische rolstoel is er 1 maal per jaar een workshop 'rollen op maat'.
 • voor leerkrachten in het primair onderwijs, die gymlessen verzorgen aan een leerling met een motorische achterstand of beperking is er de workshop 'bewegen op maat'.

Bovenstaande workshops zijn een praktische en uitermate goede aanvulling op de opleiding tot bevoegd gymleraar. 

 • Voor de verschillende beroepsgroepen kunnen wij een workshop of presentatie verzorgen. Te denken valt aan:
  - â€‹studiedag van schoolteams of schoolbesturen
  - bijeenkomst van LO-secties, vakgroep bewegingsonderwijs, team van buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen.
  - netwerk van Intern Begeleiders of fysiotherapeuten.

  Ten slotte zijn er via de ambulant begeleiders bewegingsonderwijs veel aangepaste (spel)materialen te leen bij Onderwijscentrum de Twijn. Deze materialen kunnen worden ingezet om de leerlingen veiliger, optimaler en zinvoller te kunnen laten deelnemen.