De Twijn: Een gewone school, maar speciaal waar dat nodig is. Bij calamiteiten in de vakantie kan gebeld worden naar: 038 852 43 64.

aanmelding BSO:
30 juni 2021

virtuele toer

een kijkje op het Hengeveld College
8 juli 2021

corona games 2021

Prijzen zijn aangeboden door Sportservice Zwolle

Agenda

  • 23
    augustus 2021 eerste schooldag schooljaar 2021-2022
  • 02
    september 2021 studiedag
  • 13
    september 2021 studiedag
bekijk onze agenda