De Twijn: Een gewone school, maar speciaal waar dat nodig is. Bij calamiteiten in de vakantie kan gebeld worden naar: 038 852 43 64.

aanmelding BSO:
10 september 2021

Levi heeft stoute plannen

sponsor(s) gezocht
30 juni 2021

virtuele toer

een kijkje op het Hengeveld College

Agenda

  • 29
    september 2021 OR vergadering
  • 04
    oktober 2021 MR vergadering
  • 05
    oktober 2021 contactmiddag/avond SO
bekijk onze agenda