Stage

Een stage zorgt voor een soepele en geleidelijke overgang van school naar vervolgvoorziening. De leerling ervaart de stage als een echt 'dienstverband' binnen of buiten de school. Een plek waar je aangeleerde vaardigheden kunt vergroten of nieuwe vaardigheden bijleert. Daarmee groeit het gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid. Elk profiel binnen het VSO heeft ruimte voor stages.

Voorlichting

Een keer per twee jaar wordt een stagevoorlichtingsavond georganiseerd voor leerlingen, ouders/verzorgers en begeleiders. Ook instellingen die van belang kunnen zijn voor het toekomsttraject van de leerling zijn daarbij aanwezig. Voorbeelden zijn: instanties op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en vervolgonderwijs.  

 

Stageplaatsen

Voor onze leerlingen zijn we altijd op zoek naar goede en geschikte stageplaatsen.
Denkt u dat u zo'n plek hebt, of wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met trajectbureau@detwijn.nl
Dit filmpje geeft een indruk van wat onze leerlingen op stage doen.