Uw kind op de Twijn

Uw kind volgt onderwijs op de Twijn. Daar komen heel veel praktische zaken bij kijken. Op deze pagina vindt u informatie over ons handelen, ons onderwijs, over eten en drinken, over gymlessen enzovoorts. Dingen die handig en belangrijk zijn om te weten. 

Om te beginnen zijn alle medewerkers van de Twijn erop gericht leerlingen niet meer hulp te bieden dan noodzakelijk is. En dan nog alleen als de leerling erom vraagt. Zo leren ze dat ze zelf de regie kunnen nemen, ook als hulp en ondersteuning onmisbaar zijn. Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de schoolgids SO (locatie Boterdiep) en schoolgids VSO (locatie Hengeveld College). Liever een geprinte versie van de schoolgids? Bel even 
T 038 - 453 55 06, dan sturen we er één toe. 

Daarnaast hebben wij voor ouders en verzorgers zogenaamde schoolondersteuningsprofielen beschikbaar. Dit betreft algemene informatie over wat de Twijn doet met voorbeelden. 

Schoolgids SO 2017-2018

schoolgids VSO 2017-2018

schoolondersteuningsprofiel SO

schoolondersteuningsprofiel VSO

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Passend Onderwijs

Gevonden op internet een animatiefilmpje waarin wordt duidelijk gemaakt 

wat Passend Onderwijs betekent voor ouders. Klik hier