Uw kind op de Twijn

Uw kind volgt onderwijs op de Twijn. Op deze pagina vindt u informatie over ons handelen, ons onderwijs, over eten en drinken, over gymlessen enzovoorts. Dingen die handig en belangrijk zijn om te weten. 

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de schoolgids SO (locatie Boterdiep) en schoolgids VSO (locatie Hengeveld College). Liever een geprinte versie van de schoolgids? Bel even T 038 - 453 55 06, dan sturen we er één toe. 

Daarnaast hebben wij voor ouders en verzorgers zogenaamde schoolondersteuningsprofielen beschikbaar. Dit betreft algemene informatie over wat de Twijn doet met voorbeelden. 

Schoolgids SO 2017-2018

schoolgids VSO 2017-2018

PTA_VMBO_BBL_2017-2019

PTA_VMBO_KBL_2017-2019

schoolondersteuningsprofiel SO

schoolondersteuningsprofiel VSO

Wet Bescherming Persoonsgegevens